Ademar de Chabannes

Lexicon van Boekverluchters

 

Parijs, Bibliotheque Nationale

Ms. Latin 5927, fol. 157

 

 

Ademar de Chabannes

 

Monnik uit de 11e eeuw te Saint-Martial de Limoges. Zijn naam komt voor in een uit dit klooster afkomstig manuscript, thans bewaard in Parijs, Bibliothèque Nationale. Mogelijk waren Ademar en Daniel, blijkens inscripties op de folio’s 58, 60 en 72v van dit handschrift, verantwoordelijk voor de verluchting.

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms lat 1121, f. 58r: blad met naam Ademar (detail)

 

Catalogus

 

Parijs, Bibliothèque Nationale

 

Ms lat 1121 tonarium Sancti Martialis Lemovicensis, Limoges, voor 1028 lit: Delisle 1878-1881, I, p. 388-9|| D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 2

 

Ms lat 5927 handschrift

 

Literatuur

 

Delisle 1878-1881, I, p. 388-9

 

Bradley 1887-1889, I, p. 6

Thieme-Becker 1907-1950

D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 2

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms lat 1121, f. 11v 28v 42r 73r

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved