Andrea da Bologna

Lexicon van Boekverluchters

 

Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio di San Pietro, ms b 63

 

 

Andrea da Bologna

 

Italiaans boekverluchter, werkzaam rond 1340-1350 in Bologna. Kan worden vereenzelvigd met de Pseudo-Niccolo, de leermeester van Niccolo da Bologna, en wel op basis van een door Schmidt 1973 ontdekte signatuur op folio 11r van het Missaal van Kardinaal Bertrand de Deux, waar vrijwel onleesbaar staat: "Andrea me pinsit". Schmidt identificeerde vervolgens deze Andrea als Andrea de' Bartoli, paneelschilder en broer van Bartolomeo de' Bartoli, zijnde de schrijver van dit missaal, blijkens signatuur op de folio's 184v en 82v.

 

Cassee 1980 bestrijdt deze identificatie op goede gronden en stelt voor de verluchter simpelweg Andrea (da Bologna) te noemen.

 

Ook de anonieme verluchter "Illustratore" kan volgens Cassee 1980 worden vereenzelvigd met Andrea da Bologna.

 

De naam Andrea, althans een deel van de letters van deze naam, vinden we ook terug op folio 107 van een

ander Vaticaans handschrift (urb lat 161), waar de letters: "DREA" als een signatuur gelezen kunnen worden.

 

Behalve het missaal van Bertrand de Deux, waar hij de traditionele christelijke taferelen zeer levendig en realistisch weergeeft, verluchtte Andrea da Bologna met name juridische manuscripten. Omdat er op dit gebied nog geen duidelijke iconografische tradities bestonden, kon Andrea da Bologna zijn fantasie de vrije loop laten.

 

Catalogus

 

Amsterdam, Rijksmuseum, printroom

 

Inv nrs 18: 214 en 18: 215 twee miniaturen uit een juridisch manuscript (zie ook: Roermond) lit: Cassee

1980, p. 113

 

Bologna, Archivio di Stato

 

Statuti dei Drapieri, 1346, door hetzij Andrea da Bologna, hetzij een verluchter uit diens omgeving, hetzij de Illustratore lit:Cassee 1980, p. 114

 

Bologna, Collegio di Spagna

 

Ms A.11.6n.273

 

Cesena, Biblioteca Malatestiana

 

Ms S.IV.2 Iustinianus, Infortiatum cum glossa Accursiana lit: Cassee 1980, p. 114

 

Malibu, J. Paul Getty Museum

 

Ms 13 fragment uit een Digestum novum van Justinianus met oogstscène in initiaal U, Bologna, ca 1338-1340

 

München, Bayerische Staatsbibliothek

 

Ms lat 23552 Decretum Gratian lit: Cassee 1980, p. 115

 

Padua, Biblioteca Capitolare

 

Ms A 24 Decretales Bonifacii VIII, f. 1r door Andrea da Bologna, overige door medewerkers lit: Cassee 1980, p. 116

 

Ms A 25 Constitutiones Clementis V, f. 1r door Andrea da Bologna, overige door medewerkers lit: Brussel 1969, nr. 16||Cassee 1980, p. 116

 

Parijs, Bibliothèque Nationale

 

Ms lat 6467 Luca Manelli, Compendium moralisphilosophiae, door Andrea da Bologna en Niccolo da Bologna lit: Schmidt 1973, p. 69||Cassee 1980, p. 116

 

Roermond, gemeentelijk museum

 

Digestum vetus (niet gerubriceerd), door Andrea da Bologna en Niccolo da Bologna; de beide miniaturen in Amsterdam zijn waarschijnlijk uit dit handschrift afkomstig lit: Cassee 1980, p. 117

 

Ms 97 Infortiatum lit: Cassee 1980, p. 117

 

Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana

 

Ms pal lat 636 Decretales Bonifacius VIII, Bologna, ca 1345 lit: Cassee 1980, p. 117

 

Ms urb lat 161 Decretum Gratiani, Bologna, ca 1345 lit: Cassee 1980, p. 117

 

Ms vat lat 1366 lit: Cassee 1980, p. 117

 

Ms vat lat 1389 lit: Cassee 1980, p. 117

 

Ms vat lat 1409 lit: Cassee 1980, p. 117

 

Ms vat lat 1411 lit: Cassee 1980, p. 117

 

Ms vat lat 1430 lit: Cassee 1980, p. 117

 

Ms vat lat 1436 lit: Cassee 1980, p. 117

 

Ms vat lat 2463 lit: Cassee 1980, p. 117

 

Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio di San Pietro

 

Ms B 63 Missaal van Kardinaal Bertrand de Deux, Bologna, 1338-1348 lit: Schmidt 1973||Cassee 1980|| Die Psalmen 1997, p. 204, afb. p. 18, 19, 33

 

Literatuur

 

Ciaccio 1907

Meiss 1967, p. 6, 42, 231, 234, 237, 272, 301, 394 n 68, figs. 716, 717, 751, 818

Brussel 1969, nr. 16

Schmidt 1973

Cassee 1980

München 1983, nr. 47

Die Psalmen 1997, p. 204, afb. p. 18, 19, 33

 

Bradley 1887-1889 -

Thieme-Becker 1907-1950

D’Ancona & Aeschlimann 1949 -

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved