Anno

Lexicon van Boekverluchters

 

Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Ms 1948 Gero-Codex

f. 7v: Anno overhandigt codex aan Gero (detail)

 

Anno

 

 

Duits schrijver, boekverluchter en monnik uit Reichenau waar hij woonde en werkte rond 970. Hij was verantwoordelijk voor de vervaardiging van zowel tekst als verluchting van de beroemde Gero-Codex, een handschrift dat kort voor 969 werd vervaardigd voor de latere aartsbisschop Gero van Keulen (969-976).

 

De Gero-Codex is het vroegste, in kunstzinnig opzicht als een eenheid op te vatten, werk van de Ottoonse Reichenauer School dat versierde initialen en figurenafbeeldingen bevat. Anno zelf staat afgebeeld op folio 7v, hetgeen (opm. rw) een van de vroegste zelfportretten in de geschiedenis van de boekverluchting oplevert. De hand van Anno treffen we ook aan in een evangeliarium, bewaard in Leipzig, en in een sacrementarium, bewaard in Heidelberg.

 

Catalogus

 

Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek

 

Ms 1948 Gero-Codex, Reichenau, kort voor 969 lit: Schmidt 1924||D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 9|| Hoffmann 1986||Keulen 1991, nr. 31

 

Heidelberg, Universitätsbibliothek

 

Cod sal Ixb sacrementarium, Reichenau, ca 970-980 lit: Von Euw 1974||Keulen 1991, nr. 32

 

Leipzig, Universitätsbibliothek

 

Rep I 4-57 (voorheen: Stadtbibliothek ms CXC) sacrementarium en evangeliarium, Corvey, laatste kwart 10e eeuw en Reichenau, ca 970 lit: Schmidt 1924, p. 62 ev|| Schmidt 1927, p. 22 ev||Goldschmidt 1928, I, p. 24, afb. 84||Boeckler 1930, p. 51||Corvey 1966, nr. 171||Rothe 1966, Taf. 20, 241||Bauer 1977, I, p. 189ev, 274 ev|| Leipziger Zimelien 1989, p. 60 ev, afb. 20, 21||Keulen 1991, nr. 34

 

 

Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Ms 1948 Gero-Codex

f. 6v: Gero overhandigt codex aan Petrus f. 7v: Anno overhandigt codex aan Gero

 

Literatuur

 

Schmidt 1924

Schmidt 1927, p. 22 ev

Goldschmidt 1928, I, p. 24, afb. 84

Boeckler 1930, p. 51

Corvey 1966, nr. 171

Rothe 1966, Taf. 20, 241

Von Euw 1974

Bauer 1977, I, p. 189 e.v., 274 e.v.

Hoffmann 1986, p. 316

Leipziger Zimelien 1989, p. 60 e.v., afb. 20, 21

Keulen 1991, nrs. 31, 32, 34

 

Bradley 1887-1889 -

Thieme-Becker 1907-1950

D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 9

 

 

Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Ms 1948 Gero-Codex

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved