Eadfrith

Lexicon van Boekverluchters

 

Londen, British Library

Ms Cotton Nero D IV (detail)

 

 

Eadfrith

 

(doorbladerbaar handschrift aanwezig; zie slot)

 

Bisschop van Lindisfarne, overleden in het jaar 721 of 716. Schrijver van het fameuze evangeliarium van Lindisfarne, en naar alle waarschijnlijkheid eveneens verluchter van deze wereldberoemde codex.

 

Het Boek van Lindisfarne ontleent zijn naam aan het klooster waar en waarvoor het werd vervaardigd. In een later, rond 875, toegevoegd colofon staat vermeld dat het handschrift geschreven werd door bisschop Eadfrith, dat diens opvolger Ethelwald het had gebonden en dat de kluizenaar Billfrith de band had versierd met goudbeslag en kostbare stenen. Dit colofon biedt geen uitsluitsel omtrent de vraag of Eadfrith het boek voor zijn benoeming tot bisschop in 698 had voltooid dan wel tijdens zijn ambtsperiode.

 

 

Londen, British Library

Ms Cotton Nero D IV (detail)

 

 

Catalogus

 

Londen, British Library

 

Ms Cotton Nero D IV Lindisfarne evangeliarium, Klooster Lindisfarne, voor 698

 

Literatuur

 

Millar 1923

Backhouse 1981

Alexander 1992, p. 6

Backhouse 1997, nr. 1

Walther 2001, p. 70-71

Brown 2003

 

 

Londen, British Library

Ms Cotton Nero D IV (detail)

 

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved