Jean Coene IV

Lexicon van Boekverluchters

 

Londen, British Library, Ms Stowe 582, f. 32v-33r: Claude de France - versierde tekstpagina (detail)

 

 

Jean Coene IV

 

 

Frans boekverluchter. Lid van de Coene familie, oorspronkelijk afkomstig uit Brugge, maar sedert eind 14e eeuw gevestigd in Parijs. Tussen 1420 en 1492 zijn maar liefst drie leden van deze familie gedocumenteerd met de naam Jean Coene. Een vierde lid van de familie met dezelfde voornaam, onze Jean Coene IV, was als boekverluchter werkzaam in Parijs van ca 1490 tot 1520.

 

Jean Coene IV was bekend onder de noodnaam Meester van de Entrées van Claude de France. König 1997 lukte het beide namen met elkaar te vereenzelvigen, dit op basis van een op een Kruisigingsminiatuur aangetroffen signatuur: “De Jos Coene” (Leuchtendes Mittelalter Neue Folge 1 (1997), p. 320).

 

Net als de Meester van de Chronique scandaleuse en de Meester van Philippa van Gueldern, werkte Jean Coene IV regelmatig samen met de werkplaats van Jean Pichore. Hoewel zijn composities en figuren gerelateerd zijn aan die van Jean Pichore, zijn ze toch eenvoudig te onderscheiden door het vlakke, grafische karakter van zijn stijl. De gezichten van zijn figuren zijn zwart omlijnd, met gezwollen ogen en geprononceerde rode lippen. Jean Coene IV maakt veel gebruik van ophoging met goud.

 

Een thans in Rennes, Bibliothèque municipal (Ms 1278) bewaard pontificaal wordt door König 200, p. 507 in verband gebracht met Jean Coene IV, maar staat (vooralsnog) gerubriceerd onder de Meester van François de Rohan.

 

Catalogus

 

Londen, British Library

 

Ms Arundel 317 Philippus Albericus, Tabula Cebetis, Centraal Frankrijk (Parijs), 1507 lit: Scott 1996, vol. II, p. 366, p. 366||König 1997

 

Ms Sloane 2418 getijdenboek, Parijs, ca 1500-1520, verluchting door Jean Pichore: f. 13, 19v, 25, 42, 43v, 45, 81, 130, 130v); werkplaats van Jean Pichore: f. 14v, 15v, 16v, 17, 21v, 22v, 33, 50v, 56, 61, 66, 74, 97, 131); Jean Coene IV: f. 129, 129v, 132, 132v, 133v (x2), 134, 135, 135v, 136, 136v (x2), 137, 137v lit: Backhouse 2004 (1), fig 2

 

Ms Stowe 582 Le Sacre de Claude de France (beschrijving van de kroning van Claude de France in Saint-Denis in 1517), Parijs, ca 1517 lit:http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=6506&CollID=21&NStart=582

 

Parijs, Musee du Louvre

 

Rothschild L 225 LR getijdenboek (gedrukt en verlucht), Parijs, ca 1524 verluchter uit omgeving Jean Coene IV (werkplaats van Jean Pichore) lit: Parijs 2011, nr. 126

 

Rotthalmünster, Antiquariat Heribert Tenschert

 

Leuchtendes Mittelalter, Neue Folge I, 1997, nr. ?, Petrarca, Trionfi, Parijs, ca 1500-1520 lit: König 1997, nr. ?, p. 279 e.v.

 

Leuchtendes Mittelalter, Neue Folge III, 2000, nr. 24 getijdenboek, Parijs, 1518 lit: König 2000, nr. 24

 

Leuchtendes Mittelalter, Neue Folge III, 2000, nr. 30 Ordinarius, Parijs, ca 1525 verluchter uit de omgeving van Jean Coene IV lit: König 2000, nr. 30

 

Literatuur

 

Scott 1996, vol. II, p. 366, p. 366

König 1997, nr. ?, p. 279 e.v.

König 2000, nrs. 24, 30

Backhouse 2004 (1), fig 2

Parijs 2011, nr. 126

 

Bradley 1887-1889 -

Thieme-Becker 1907-1950

D’Ancona & Aeschlimann 1949 -

 

 

Londen, British Library, Ms Stowe 582, f. 18v-19r: kerkdienst - tekstpagina

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved