Jean de Nizières

Lexicon van Boekverluchters

 

Parijs, Bibliothèque de Ste-Geneviève

Ms 1028, f. 200r (detail)

 

 

 

 

Jean de Nizières

 

 

Frans boekverluchter, werkzaam in Parijs rond 1400. Hij signeerde een door hem verlucht exemplaar van een Livre de la Propriété des Choses (het boek van de Natuur der Dingen), thans bewaard in de Bibliothèque de Ste-Geneviève, op folio 12v: "Jehan de Nizières enlumineur". Ook de verluchting van een tweetal andere exemplaren van dit werk kunnen aan deze verluchter worden toegeschreven.

 

De stijl van de Nizières is zeer verwant aan die van Pierre Remiet, wiens leerling hij waarschijnlijk was. Samen met Remiet en de Meester van Vergilius verluchtte de Nizières een vierde exemplaar van het Livre, thans bewaard in Brussel, Koninklijke Bibliotheek.

 

 

Londen, British Library, Ms. Yates Thompson 35, f. 51r, 129r, 250r

 

 

Catalogus

 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

 

Ms 9094 Bartholomaeus Anglicus, Le Livre de la Properiété des Choses, Parijs, ca 1400 (in 1402 gekocht door Philippe le Hardi voor 400 écus), verluchting door Pierre Remiet, Jean de Nizières en de Meester van Vergilius

 

Londen, British Library

 

Ms Royal 20 B VI Philip de Mézières, Epistre au Roi Richart, Parijs, 1395 verluchting door Pierre Remiet en/of Jean de Nizières lit: Avril 1969, p. 307 als Pierre Remiet||Camille 1996 als Jean de Nizières||London 2011, nr. 140

 

Ms Yates Thompson 35 Jean Cuvelier, La chanson de Bertrand du Guesclin, Parijs, ca 1380-1392 verluchting door verschillende handen, w.o. Pierre Remiet en/of Jean de Nizières: f. 1r, 90v, 129r, 136r, 250r

 

Londen, Sotheby's

 

Catalogus 5 december 1994 lot 21 los blad uit een Livius manuscript (in deze catalogus toegeschreven aan Pierre Remiet, maar door Camille 1996 toegewezen aan Jean de Nizières) lit: Sotheby’s 5 december 1994 lot 21||Sotheby’s 23 juni 1998, p. 57

 

Parijs, Bibliothèque Nationale

 

Ms fr 216 Bartholomaeus Anglicus, Le Livre de la Properiété des Choses, Parijs, ca 1400

 

Ms fr 823 Guillaume de Digulleville, Pèlerinage de vie humaine, Pèlerinage de l'ame, Pèlerinage de Jésus-Christ, Parijs, 1393 verluchting door Pierre Remiet, Jean de Nizières en Meester van Vergilius lit: Delisle 1868-1881, I, p. 37||Durrieu 1892 (2), p. 122||Parijs 1904, nr. 76||Martin 1906, p. 84, 85||Delisle 1907, I, p. 80||De Mély 1913, p. 70||Parijs 1955, nr. 143||Avril 1969, p. 307-8||Camille 1996, p. 252-3, figs. 1, 6, 34, 46, 50, 89, 94, 97, 99, 100, 115, 120, 144, 157, 158, 166, 169, 170, 172, 19296||Chatelet 2000, p. 100-3, afb. 59||Parijs 2004, nr. 14

 

Parijs, Bibliothèque de Ste-Geneviève

 

Ms 1028 Bartholomaeus Anglicus, Le Livre de la Properiété des Choses, Parijs 1396 verluchting door Pierre Remiet: frontispice en 1e miniatuur; Jean de Nizières: overige verluchting lit: Rouse & Rouse 2000, II, p. 79|| Christie’s 7 juli 2010 (Arcana, I), in lot 31

 

Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana

 

Cod reg lat 538 Miroir Historial

 

Literatuur

 

Delisle 1868-1881, I, p. 37

Durrieu 1892 (2), p. 122

Parijs 1904, nr. 76

Martin 1906, p. 84, 85

De Mély 1913, p. 70, 299

Parijs 1955, nr. 143

Avril 1969, p. 307-8

Sotheby's Catalogus 5 december 1994 lot 21

Camille 1996

Sotheby's catalogus 23 juni 1998, p. 57

Chatelet 2000, p. 100-3, afb. 59

Rouse & Rouse 2000, II, p. 79

Parijs 2004, nr. 14

Christie’s 7 juli 2010 (Arcana, I), in lot 31

London 2011, nr. 140

 

Bradley 1887-1889, I, p. 2

Thieme-Becker 1907-1950

D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 119-120

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved