Petrus Gilberti

Lexicon van Boekverluchters

 

New Haven, Yale University , Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Ms 400, f. 102r: lijneinde gesigneerd door Petrus Gilbert

 

 

Petrus Gilberti

 

Frans boekverluchter, werkzaam in het begin van de 15e eeuw. Zijn naam komt voor in een aantal handschriften op het einde van een aantal tekstregels.

 

Desondanks zegt Meiss 1967, noot 16 op p. 362: “The Petrus Gilberti who inserted his name in the decorative areas of several mss (Brit. Mus, Royal 15 (= 19) D III, Royal 19 B XV, and Brussels, Bibl. Royale, ms. 9001-9002) was not an historieur.” (nb: het door Meiss genoemde handschrift Royal 19 B XV is overigens een apocalypse uit Engeland aan het begin van de 14e eeuw, hetgeen niet zou rijmen met de honderd jaar latere werkzame Gilberti; D’Ancona & Aeschlimann 1949 noemen ook dit handschrift echter als van de hand van Gilberti).

 

 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 9002, f. 61 Frontispice door de Meester van Berry's Cleres Femmes, borders door Petrus Gilberti, monsters en vogels door Remiet

 

Catalogus

 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

 

Ms 9001 Guiart des Moulins, Bible historiale (1) Parijs, ca 1414-1415, Meester van Vergilius, werkplaats van de Meester van de Cité des Dames, werkplaats van de Meester van de Cleres femmes, Pierre Remiet: f. 212r, 214v, 374r en margefiguurtjes op f. 1r, Petrus Gilberti: lijneindes lit: Gaspar & Lyna 1937 (1984), nr. 189|| Camille 1996, p. 250, figs. 104-6||voor verdere literatuur zie onder: Meester van Vergilius

 

Ms 9002 Guiart des Moulins, Bible historiale (2) Parijs, ca 1414-1415, Meester van Vergilius, werkplaats van de Meester van de Cité des Dames, werkplaats van de Meester van de Cleres femmes, Pierre Remiet: f. 288r, 319v en margefiguurtjes op f. 61r, Petrus Gilberti: lijneindes lit: Gaspar & Lyna 1937 (1984), nr. 189||Camille 1996, p. 250, figs. 104-6||voor verdere literatuur zie onder: Meester van Vergilius

 

Ms 9484 getijdenboek

 

Ithaca, New York, Cornell, University Library

 

Ms Bd. Rare BY C36 H835 (olim B 24) getijdenboek

 

Londen, British Library

 

Ms royal 15 D III Guiart des Moulins, Bible historiale, ca 1415 Meester van Vergilius, werkplaats Meester van Egerton 1070, Meester van Boucicaut, Petrus Gilberti e.a.

 

New Haven, Yale University , Beinecke Rare Book and Manuscript Library

 

Ms 400 het De Levis Getijdenboek, Parijs, begin 15e eeuw, ff. 57r, 102r, 102v gesigneerd door Petrus Gilberti lit: Vollmer 1910||Meiss 1972, p. 9-10, met fig.van f. 102r op p. 9||D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 169

 

Literatuur

 

Vollmer 1910

Gaspar & Lyna 1937 (1984), nr. 189

Dogaer 1967

Meiss 1967, p. 362 nt 16

Meiss 1972, pp. 9-10

Camille 1996, p. 250, figs. 104-6

 

Bradley 1887-1889 -

Thieme-Becker 1907-1950

D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 169

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved