Pierart dou Thielt

Lexicon van Boekverluchters

 

Pierart dou Thielt

 

 

(Piérart van Tielt)

 

Vlaams boekverluchter, copiïst en boekbinder, werkzaam te Doornik in het 2e kwart van de 14e eeuw. Hij maakte zich als zodanig bekend in een Queste du St. Graal met de woorden: "Si l'escrips Pierart dou Tielt et enlumina et loia", een werk dat voltooid werd op 15 augustus 1351. Pierart dou Tielt werkte mee aan een reeks verluchte copieën van de historische en poëtische werken van Gilles li Muisis, die in Doornik abt van Sint-Maarten was. Volgens François Avril zou Pierart al rond 1330 een Roman de Rose en een brevier voor de abdij van Sint Alegondis in Maubeuge hebben verlucht (Smeyers 1998, p. 152).

 

De stijl van Pierart is hard en realistisch, vlak en lineair. De scènes zijn vaak druk bevolkt. Een minimum aan architecturale elementen omkadert de actie. De achtergronden blijven vlak en decoratief, maar dat is een vast kenmerk van de gotiek uit die tijd. De realistische tendens in het oeuvre van deze meester zal zich in de latere Vlaamse kunst voortzetten.

 

Catalogus

 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

 

Ms 4783 Roman de Pamphile et Galathée lit: Smeyers 1998, p. 151, 152

 

Ms 13076-77 Gilles li Muisis, Kroniek, Doornik ca 1360 lit: Smeyers 1998, p. 151

 

Ms IV 119 Gilles li Muisis, verzamelhandschrift met gedichten en andere werken, Doornik ca 1353 lit: Brussel 1977(1), nr. 31||Smeyers 1998, p. 151

 

Cambrai, Bibliothèque Municipale

 

Ms 133 brevier abdij Sint Aldegondis, Doornik ca 1330 lit: Smeyers 1998, p. 152

 

Doornik, Bibliothèque de la ville

 

Ms 101 Roman de la Rose, Doornik ca 1330 lit: Smeyers 1998, p. 151, 152||Leuven 2002, nr. 58

 

Gent, Universiteitsbibliotheek

 

Ms 233 Ceremoniale Blandiniense, Gent, 1322 lit:Gent 1975, II, nr. 574||Cruse 2011, p. 187

 

Londen, British Library

 

Ms add 36684 getijdenboek van Marguerite de Beaujeu (deels; restant zie New York, PML), ca 1320-130 verluchtingen in stijl van Pierart dou Tielt lit: online catalogus Pierpont Morgan Library, trefwoord: Pierart

 

Kortrijk, Stadsbibliotheek

 

Ms 135 Gilles li Muisis, Kroniek, Doornik ca 1360 lit: Smeyers 1998, p. 151, noot 85

 

New York, Pierpont Morgan Library

 

Ms G 24 Jacques de Longuyon, Les voeux du Paon, Doornik (?), ca 1350 omgeving Pierart dou Tielt lit: Olschki 1932, p. 55, pl. LXVII||Plummer 1968, p. 30-31, pl. 6, 36||Lucianna 1979||Parijs 1981, nr. 302||Smeyers 1998, p. 152||Leo 2013

 

Ms 754 getijdenboek van Marguerite de Beaujeu (deels; restant zie Londen, BL), ca 1320-130 verluchtingen in stijl van Pierart dou Tielt lit: online catalogus Pierpont Morgan Library, trefwoord: Pierart

 

Oxford, Bodleian Library

 

Ms bodley 264 Li Romans du Boin Roi Alexandre/Li Livres du Graunt Caam, Doornik, 1244 f. 1-208 is de Alexander Roman, ff. 209-215v is verhaal over Alexander de Grote, ff. 218-271v is een reisverslag van Marco Polo, verluchting te Doornik door Jehan de Grise en/of Pierart dou Thielt en te Engeland door Johannes lit: Pächt & Alexander 1966, dl. 1, p. 297||Hassall & Hassall 1976, p. 101-104||Marks en Morgan 1981, p. 26, nr. 35||De Hamel 1986, plaat 141||Van Hoeke, Tournoy & Verbeke 1987, p. 224-5, noemt toeschrijving aan Piert dou Thielt discutabel||Smeyers 1998, p. 144-145||Cruse 2011 als Pierart dou Thielt

 

Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal

 

Ms 5218 La queste du St. Graal, Doornik 1351 lit: Martin 1885-1899, vol. V, p. 162-163||Martin 1909 (2)||De Mély 1913, p. 64||D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 171||D’Haenens 1969||Parijs 1981, nr. 301||Van Hoeke, Tournoy & Verbeke 1987, p. 223-5, nr. 4.11||Smeyers 1998, p. 150, 151

 

Literatuur

 

Martin 1885-1899, vol. V, p. 162-163

Martin 1909 (2)

De Mély 1913, p. 64

Olschki 1932, p. 55, pl. LXVII

Pächt & Alexander 1966, dl. 1, p. 297

Plummer 1968, p. 30-31, pl. 6, 36

D’Haenens 1969

Gent 1975, II, nr. 574

Hassall & Hassall 1976, p. 101-104

Brussel 1977(1), nr. 31

Lucianna 1979

Marks en Morgan 1981, p. 26, nr. 35

Parijs 1981, nrs. 301, 302

De Hamel 1986, plaat 141

Van Hoeke, Tournoy & Verbeke 1987, p. 223-5, nr. 4.11

Smeyers 1998, p. 144, 145, 150, 151, 152

Leuven 2002, nr. 58

Cruse 2011

Leo 2013

 

Bradley 1887-1889 -

Thieme-Becker 1907-1950

D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 171 daar als Pierars (dou Tielt)

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved