Sawalo

Lexicon van Boekverluchters

Valenciennes, Bibliothèque-médiathèque, Ms 5, f. 16v: sierpagina (detail met signatuur)

 

Sawalo

 

 

Boekverluchter, werkzaam in de abdij van Sint Amands omstreeks het midden van de 12e eeuw. Sawalo is de enige verluchter van Sint-Amands wiens naam is overgeleverd. Een veertigtal handschriften kan aan hem worden toegeschreven. De verluchting van deze codices wordt gekenmerkt door een opvallende decoratieve eenheid. Sawalo muntte uit in de ornamentatie en had een voorkeur voor levendig uitgevoerde draken, die met hun soepele lichamen gestalte geven aan allerlei lettervormen. Het hoogtepunt in het oeuvre van Sawalo vormt een door hem verluchtte bijbel (genaamd de Sawalobijbel).

 

Under construction

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved