Spierinck

Lexicon van Boekverluchters

Londen, British Library, Ms. Harley 2943, f. 18r: detail van de onderrand met links jaartal en signatuur van Spierinck

 

Spierinck

 

 

Noord-Nederlands boekverluchter, werkzaam in Haarlem en/of Beverwijk tussen ca 1485 en 1519. Deze verluchter heeft een niet onaanzienlijk oeuvre nagelaten van (ongeveer) 17 handschriften, meestal nog in hun originele band. Van deze 17 handschriften zijn er 16 gesigneerd en 15 gedateerd, een unicum. Hoewel Spierinck niet een bijzonder getalenteerd artiest was, is zijn werk toch interessant mede omdat hij houtsneden en gravures gebruikte als bronnen voor zijn verluchtingen. De randversieringen van de door Spierinck verluchtte handschriften is overigens wel van goede kwaliteit. Van der Hoek 1989 stelt voor de verluchter Spierinck te vereenzelvigen met Sybrant Spierinck, broeder van het Augustijner klooster in Beverwijk. Ondanks het grote aantal gesigneerde en gedateerde handschriften is de verluchter Spierinck pas sedert ongeveer 1989 als zelfstandige artistieke persoonlijkheid naar voren gekomen. Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren. Ten eerste werd hij vaak verward met de verluchter en kalligraaf Claes Spierinck, werkzaam voor het Bourgondische hof, en met diens zoon Jan Spierinck, actief in Brugge en Gent. Voorts werd in de loop der tijd de werkplaats van Spierinck op diverse plekken gelokaliseerd, waaronder Amsterdam, Den Haag, Delft en Utrecht. Ook de stilistische diversiteit van de door Spierinck verluchte handschriften droeg niet bij aan het afgrenzen van diens artistieke persoonlijkheid. Overigens was het Antoine de Schryver die al in 1969 duidelijk maakte dat de Noord-Nederlandse verluchter Spierinck in geen enkel verband stond met zijn Vlaamse naamgenoten (De Schryver 2007, p. 73 onder, 74).

UNDER CONSTRUCTION

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved