(Meester) Antoine Clabault

Lexicon van Boekverluchters

 

Amiens, Bibliothèque municipale

Ms Lescalopier 20, f. 20r: rand onder met pauw (detail)

 

Meester van Antoine Clabault

 

 

Frans boekverluchter, ontleent zijn door Avril & Reynaud 1993 gegeven naam aan een mede door hem verlucht lectionarium voor Antoine Clabault (overleden 1504) en diens eerste vrouw Ysabeau Fauvel, thans bewaard in de Bibliothèque de l’Arsenal te Parijs. Werkzaam rond 1500 in Amiens.

 

De meester schildert zijn gedrongen figuren met grote karakteristieke hoofden en uitdrukkingsvolle monden. De figuren bewegen zich hoekig. Het koloriet is fel.

 

Andere werken die aan de Meester van Antoine Clabault toegeschreven kunnen worden betreffen een Kruisiging en Laatste Oordeel in een handschrift te Amiens. Ook kunnen verbanden worden gelegd met muurschilderingen in de kathedraal van Amiens, alsmede met een tweetal vleugels van de Puy d’Amiens, paneelschilderingen die zich thans in het Musée Cluny te Parijs bevinden. Anders dan Brinkmann 1997 herkent Reynaud in Avril & Reynaud 1993, nr. 221 de hand van deze meester ook in een getijdenboek te Amiens (ms Lescalopier 20).

 

Duidelijk is in ieder geval dat de Meester van Antoine Clabault niet alleen als verluchter werkzaam was, maar hoogstwaarschijnlijk ook als paneelschilder. Reynaud in Avril & Reynaud 1993 identificeert de meester als Riquier Hauroye, die tegen het jaar 1500 de enige kunstenaar uit Amiens is die als paneelschilder en boekverluchter gedocumenteerd is. Deze hypothese blijft vooralsnog onbewezen (zie Brinkmann 1997, p. 257-8).

 

Amiens, Bibliothèque municipale

Ms Lescalopier 20, f. 75v: annunciatie - versierde tekstpagina

 

Catalogus

 

Amiens, Bibliothèque municipale

 

Ms 163 missaal, Amiens, ca 1500, f. 149v kruisiging en f 150 laatste oordeel door Meester van Antoine Clabault lit: Avril & Reynaud 1993, p. 391|| Brinkmann 1997, p. 257

 

Ms Lescalopier 20 getijdenboek, Amiens, ca 1495 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 221||Brinkmann 1997, p. 257

 

Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal

 

Ms 661 en 662 Lectionarium van Antoine Clabault, Amiens ca 1495-1500 verluchting 1e band door Meester van het Dresdense Gebedenboek, 2e band door de Meester van Antoine Clabault lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 220|| Brinkmann 1997, p. 255-8, 392

 

Literatuur

 

Avril & Reynaud 1993, nrs. 220, 221, p. 390, 391

Brinkmann 1997, p. 255-8, 392

 

 

Amiens, Bibliothèque municipale, Ms Lescalopier 20

f. 14v: Johannes op Patmos, f. 17v: Sint Lucas schildert de Hl. Maagd, f. 19v: Sint Mattheus schrijft zijn evangelie, f. 22v: Sint Marcus schrijft zijn evangelie

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved