(Meester) Coëtivy

Lexicon van Boekverluchters

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 64 f. 55v (detail)

 

 

Meester van Coëtivy

 

 

Frans boekverluchter, actief in Parijs van ongeveer 1450 tot ongeveer 1463 en daarna in de Loire Vallei tot ongeveer 1485. Ontleent zijn naam aan een getijdenboek dat hij verluchtte voor Olivier Coëtivy en diens vrouw Marguerite de Valois (thans bewaard in Wenen). Naast Jean Fouquet en Barthélemy van Eyck was hij de 3e grote artiest van deze periode met vele opdrachten van het koninklijke hof.

 

Naast het verluchten van boeken hield hij zich ook bezig met paneelschilderen (Parijs, Louvre, R.F. 2501 Opwekking van Lazarus) en het ontwerpen van tapijten (Parijs, Louvre, R.F. 2140-2147) en gebrandschilderd glas. Deze meester is wel eens geïdentificeerd als Henri de Vulcop en, later, als Colin d’Amiens. Plummer 1982, p. 37 rangschikt hem onder de vier grote schilders van de Loire Vallei, samen met Jean Fouquet, Barthélemy van Eyck en de Meester van Juvenal des Ursins.

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 64 f. 17r (detail)

 

De Meester van Pierre Michault de Guyot Le Peley onderging met name aan het begin van diens loopbaan de invloed van de Meester van Coëtivy. Een in deze catalogus nog onder de benaming “omgeving van de Meester van Coëvity” gerangschikt werk (Glasgow), wordt in de catalogus Toronto 1987-1989, nr. 54 in één adem genoemd met werken in Boston (Walters Art Gallery, ms. W 306) en Parijs (Bibliothèque Nationale, ms. fr. 2598) en deze werken zijn inmiddels gerangschikt onder genoemde Meester van Pierre Michault.

 

Catalogus

 

Boston, Walters Art Gallery

 

Ms W 274 getijdenboek, Frankrijk (Angers?), 1460er lit: Plummer 1982, p. 37||Wieck 1988 (2001), cat. nr. 42||Randall 1992, nr. 132

 

Ms W 297 psalter, Loire regio, ca 1460 lit: Plummer 1982, nr. 49

 

Glasgow, University Library

 

Ms hunterian 371-372 Boccaccio, des cas des malheureux nobles hommes et femmes (de casibus illustrium viorum et mulierum), vert. door Laurent de Premierfait, Parijs, 1467, omgeving Meester van Coëtivy en minder begaafd artiest lit: De Bure 1769, II, p. 233, nr. 3489||Young & Aitken 1908, p. 298-299||Brussel 1963, nr. 31||Toronto, 1987-1989, nr. 54

 

Londen, British Library

 

Ms Stowe 25 getijdenboek, Loire region, ca 1460 verluchting door verluchter uit cirkel van Meester van Coëvity

 

Londen, Sotheby’s

 

Catalogus 2 december 1986 Lot 58 getijdenboek, Parijs of Loire Vallei, ca 1455-1465 lit: Sotheby’s 2 december 1986, lot 58

 

Catalogus 19 juni 1989 (Abbey, 11), lot 3025 Jean de Courcy, La Bouquechardière, Parijs of Loire Vallei, ca 1470-1480, verluchting door verluchter uit cirkel van Meester van Coëvity lit: Sotheby’s 28 november 1967 (Phillipps), lot 112||Sotheby’s 19 juni 1989 (Abbey, 11), lot 3035

 

Catalogus 6 juli 2006 Lot 84 getijdenboek, Parijs, ca 1460 (voorheen onderdeel collective Guy Ladrières, Parijs) lit: Sterling 1990, p. 61, fig. 38||Sotheby’s 6 juli 2006, lot 84

 

Londen, Wallace Collection

 

M 320 losse miniatuur uit een Boccaccio, De consolatione philosophiae, Loire Vallei, 3e kwart 15e eeuw, verwant met Meester van Coëvity lit:Plummer 1982, p. 38

 

M 321 losse miniatuur uit een Boccaccio, De consolatione philosophiae, Loire Vallei, 3e kwart 15e eeuw, verwant met Meester van Coëvity lit:Plummer 1982, p. 38

 

Maçon, Bibliothèque municipale

 

Ms 1 Augustinus, La cité de Dieu, ca 1480 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 29

 

Malibu, J. Paul Getty Museum

 

Ms 42 drie fragmenten uit een Boethius, De consolation philosophiae, Loire vallei of Bourges, ca 1460-1470, vertaling door Jean de Meun; handschrift zelf bewaard in Neurenberg( ?)

 

Neurenberg, Germanisches Nationalmuseum

 

Ms 42 Boethius, De consolation philosophiae, Loire vallei of Bourges, ca 1460-1470, vertaling door Jean de Meun

 

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 222 Boethius, De Consolatione philosophiae, Loire vallei of Bourges, ca 1465 lit: Plummer 1982, nr. 50

 

Ms M 1055 getijdenboek, ca 1465-75 volgeling van Meester van Coëtivy lit:Wieck 1997, p. 131

 

New York, Rosenberg Collectie

 

Ms 12 getijdenboek, Loire vallei, ca 1470 lit: Plummer 1982, nr. 51

Parijs, Bibliothèque Assemblée Nationale

 

Ms 1265 Titus Livius, 3e kwart 15e eeuw lit: Plummer 1982, p. 38

 

Parijs, Bibliothèque Nationale

 

Ms fr 64 Histoire ancienne jusqu'a César et Faits des Romains, ca 1460-1465 lit: Blum & Lauer 1930, p. 75, pl. 38||Avril & Reynaud 1993, nr. 23

 

Ms fr 730 Henri Romain, Compendium Romanorum, ca 1465-1470 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 27

 

Ms fr 1098 Boccaccio, De consolatione philosophiae, ca 1465 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 25

 

Ms ital 72 Dante, Divina commedia, ca 1460-1465 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 24

 

Ms lat 859 missaal, Parijs, ca 1490 verluchting door de Meester van het (zeer kleine) getijdenboek van Anne van Bretagne en de Meester van Coëtivy lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 144 voor verdere literatuur zie onder: Meester van het (zeer kleine) getijdenboek van Anne van Bretagne

 

Ms lat 1400 getijdenboek, ca 1460 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 22

 

Ms nouv acq lat 3114 getijdenboek van Rivoire, ca 1465-1470 lit: Plummer 1982, p. 37||Avril & Reynaud 1993, nr. 28

 

Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek

 

Cod 1929 getijdenboek van Olivier Coëtivy en Marguerite de Valois lit: Pächt-Thoss 1974, p. 29-||Wenen 1978, nr. 32||Plummer 1982, p. 37

 

 

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms 42, blad 1v Philosophy Consoling Boethius and Fortune Turning the Wheel

 

 

Literatuur

 

De Bure 1769, II, p. 233, nr. 3489

Young & Aitken 1908, p. 298-299

Durrieu 1921

Blum & Lauer 1930, p. 75, pl. 38

Brussel 1963, nr. 31

Reynaud 1965

Sotheby’s 28 november 1967 (Phillipps), lot 112

Reynaud 1973

Pächt-Thoss 1974, p. 29-

Wenen 1978, nr. 32

Plummer 1982, nrs. 49, 50, 51, 52, 53; p. 37-41

Sotheby’s 2 december 1986, lot 58

Toronto, 1987-1989, nr. 54

Wieck 1988 (2001), cat. nr. 42

Sotheby’s 19 juni 1989 (Abbey, 11), lot 3035

Sterling 1990, p. 61, fig. 38

Randall 1992, nr. 132

Avril & Reynaud 1993, nrs. 22-29, 144, p. 58-69

Wieck 1997, p. 131

Sotheby’s 6 juli 2006, lot 84

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved