Meester van het Doheny Getijdenboek - Master of the Doheny Hours - Maître des Heures Doheny

Lexicon van Boekverluchters

Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms. 134, p. 52-53: annunciatie (detail)

 

Meester van het Doheny Getijdenboek

 

Master of the Doheny Hours | Maître des Heures Doheny

 

Frans boekverluchter, werkzaam in Parijs of Tours in de jaren 1520. Ontleent zijn naam aan een door hem verlucht getijdenboek dat onderdeel was van de collectie van Estelle Doheny, geveild bij Christie’s in 1987.

De Meester van Doheny behoorde tot de omgeving van de Meester van de Getty Brieven en maakte onderdeel uit van de Werkplaats van de Getijdenboeken uit de jaren 1520 (zie ook aldaar).

(Veel van) het werk van deze werkplaats wordt thans geassocieerd (aldus Cambridge 2005, nr. 106) met Noël Bellemare (gedocumenteerd van 1512 tot 1546). Deze schilder, verluchter en ontwerper van gebrandschilderd glas, werkte in Antwerpen en Parijs.

 

 

Londen, Sotheby's, Catalogus 21 juni 1988, lot 115, f. 20v: annunciatie

 

 

De Meester van Doheny was een van zijn medewerkers en aan hem wordt o.a. de verluchting van het Dutuit getijdenboek (Parijs, Petit Palais) toegeschreven, alsook die van een zeer bijzonder getijdenboek geveild bij Sotheby’s op 21 juni 1988, lot 115. Dit ovaalvormige getijdenboek bevat de gebruikelijke miniaturen met bijvoorbeeld de annunciatie en het verraad, echter: alle menselijke figuren ontbreken!

 

 

Londen, Sotheby's, Catalogus 21 juni 1988, lot 115, f. 7v: Hof van Olijven

 

 

Catalogus

 

Cambridge, Fitzwilliam Museum

 

Ms 134 getijdenboek, Parijs of Tours, ca 1525 lit: Kren 1983, nr. 25, nt. 1||Cambridge 2005, nr. 106

 

Londen, Christie’s

 

Catalogus 2 december 1987, lot 174 Doheny Getijdenboek, Parijs of Tours, ca 1528 lit: Christie’s Catalogus 2 december 1987, lot 174

 

Londen, Sotheby’s

 

Catalogus 21 juni 1988, lot 115 getijdenboek, in ovaal formaat, Parijs of Tours, ca 1525 lit: Sotheby’s 21 juni 1988, lot 115

 

Parijs, Bibliotheque Nationale

 

Ms Smith-Lesouëf 42 getijdenboek, Parijs of Tours, ca 1525 lit: Kren 1983, nr. 25, nt. 1

Parijs, Petit Palais, Dutuit Collectie

 

Ms Dutuit 37 getijdenboek, Parijs of Tours, ca 1525 lit: Kren 1983, nr. 25, nt. 1

 

Literatuur

 

Kren 1983, nr. 25, nt. 1

Christie’s Catalogus 2 december 1987, lot 174

Sotheby’s 21 juni 1988, lot 115

Leproux 2001, p. 111-140

Cambridge 2005, nr. 106

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved