(Meester Master Maître) Eerste Meester van de Bible historiale de Jean de Berry, B.N. ms. Fr. 159 - First Master of the Bible Historiale of Jean de Berry - Premier Maître de la Bible historiale de Jean de Berry

Lexicon van Boekverluchters

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 159, f. 3r (detail)

 

Eerste Meester van de Bible historiale de Jean de Berry, B.N. ms. Fr. 159

 

(First Master of the Bible Historiale of Jean de Berry | Premier Maître de la Bible historiale de Jean de Berry)

 

Frans boekverluchter, die in Parijs actief was omstreeks 1390-1400. Ontleent zijn naam aan de verluchting van een Bible historiale voor Jean de Berry, waarvan hij een deel voor zijn rekening nam. Werkte in dit handschrift met de meer begaafde Meester van de Mariakroning (Meester van de Kroning van de Maagd) samen.

 

Deze meester wordt thans ook genaamd de Meester van Jeanne (Johannette) Ravenelle (Lindqvist Sandgren 2002), zie ook aldaar. Vooralsnog (rw) worden beide namen naast elkaar behandeld.

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 159, f. 3r (detail)

 

Catalogus

 

Brussel, Bibliotheque Royale

 

Ms 9091 Seneca, Parijs, ca 1390-1400 lit: Euw & Plotzek 1982, band 3, nr. XIII 3, p. 237

 

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

 

Ms 71 A 16 Titus Livius, Histoire Romaine (vert. door Pierre Bersuire), Parijs, ca 1390-1400 verluchting door volgeling van de Meester van Luçon, de Meester van Jeanne Ravenelle alias Eerste Meester van de Bible historiale de Jean de Berry, B.N. ms. fr 159 lit: Den Haag 1980, nr. 29||Den Haag 2002, nr. 39, afb. 70, 71

 

Ms 71 A 17 Titus Livius, Histoire Romaine (vert. door Pierre Bersuire), Parijs, ca 1390-1400 verluchting door volgeling van de Meester van Luçon, de Meester van Jeanne Ravenelle alias Eerste Meester van de Bible historiale de Jean de Berry, B.N. ms. fr 159

 

Ms 71 A 18 Titus Livius, Histoire Romaine (vert. door Pierre Bersuire), Parijs, ca 1390-1400 verluchting door volgeling van de Meester van Luçon, de Meester van Jeanne Ravenelle alias Eerste Meester van de Bible historiale de Jean de Berry, B.N. ms. fr 159

 

Haarlem, Stadsbibliotheek

 

Ms 187 C 12 Histoire ancienne jusqu’a Cesar. Faits des Romains, Parijs, ca 1390-1400 verluchting door de Eerste Meester van de Bible historiale de Jean de Berry, B.N. ms. fr 159, de Meester van de Tweede Roman de la Rose van Jean, duc du Berry, Meester van de Cite des Dames lit: Den Haag 2002, nr. 47, afb. 86, 87||Los Angeles 2010-2011, p. 185 noot 9

 

 

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIII 3, blad 1 (detail)

 

Londen, British Library

 

Ms Harley 4381 Bible historiale (deel 1), Parijs, ca 1403-1404 verluchting door de Meester van Jeanne Ravenelle alias Eerste Meester van de Bible historiale de Jean de Berry, B.N. ms. fr 159: f. 3, 6v, 9, 9v; een volgeling van Jacquemart de Hesdin: f. 1, 3v-5v, 7-8, 10-16; Meester van Vergilius: f. 21v-275 lit: Delisle 1907, II, p. 225 nr. 11||Herbert 1911, p. 252||Meiss 1967, I, p. 189, 265, 298, 310-11, 319, 360, 383 n. 97, II, figs. 617, 622||Meiss 1974, I, p. 361, 408, 410, 414||Euw & Plotzek 1982, band 3, nr. XIII 3, p. 236||Komada 2000, III, nr. 35, p. 756-58||Rouse & Rouse 2000, I, p. 290, 400 n. 27||Bovey 2002, p. 26-27, pl. 22||Lindqvist Sandgren 2002, p. 60-62

 

Ms Harley 4382 Bible historiale (deel 2), Parijs, ca 1403-1404 verluchting door de Meester van Jeanne Ravenelle alias Eerste Meester van de Bible historiale de Jean de Berry, B.N. ms. fr 159: f. 1; een volgeling van Jacquemart de Hesdin: f. 159-199; de Meester van Vergilius: f. 12-154v, 211-258v lit: Delisle 1907, II, p. 225 nr. 11||Herbert 1911, p. 252||Meiss 1967, I, p. 189, 265, 298, 310-11, 319, 360, 383 n. 97, II, figs. 617, 622||Meiss 1974, I, p. 361, 408, 410, 414||Euw & Plotzek 1982, band 3, nr. XIII 3, p. 236||Komada 2000, III, nr. 35, p. 756-58||Rouse & Rouse 2000, I, p. 290, 400 n. 27||Bovey 2002, p. 26-27, pl. 22||Lindqvist Sandgren 2002, p. 60-62

 

 

Londen, British Library

Ms. Harley 4381, f. 3r; Ms. Harley 4382, f. 1r

 

 

Malibu, J. Paul Getty Museum

 

Ms Ludwig XIII 3 zes bladen uit een Histoire ancienne jusqu'a César, Parijs, ca 1390-1400 lit: Euw & Plotzek 1982, band 3, nr. XIII 3

 

Parijs, Bibliotheque Nationale

 

Ms fr 159 Guiart des Moulins, Bible Historiale, Parijs, ca 1390-1400 verluchting Meester van Jeanne Ravenelle alias Eerste Meester van de Bible historiale de Jean de Berry, B.N. ms. 159: f. 3-8, 260, 264 en Meester van de Mariakroning: overige verluchting lit: Lindqvist Sandgren 2002, p. 45-6, 146-7||Parijs 2004, nr. 162||Voor verdere literatuur zie onder: Meester van de Mariakroning

 

Ms fr 184 Légende Dorée, Parijs, ca 1390-1400 lit: Euw & Plotzek 1982, band 3, nr. XIII 3, p. 236

 

Ms fr 829 Guillaume de Digulleville, Pélerinage de vie humaine, Parijs, ca 1390-1400 lit: Euw & Plotzek 1982, band 3, nr. XIII 3, p. 236

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 829, f. 1r (detail)

 

 

Literatuur

 

Delisle 1907), II, p. 225 nr. 11

Herbert 1911, p. 252

Meiss 1967, I, p. 189, 265, 298, 310-11, 319, 360, 383 n. 97, II, figs. 617, 622

Kraus 1974, nr. 28

Meiss 1974, I, p. 361, 408, 410, 414

Den Haag 1980, nr. 29

Euw & Plotzek 1982, band 3, nr. XIII 3, met name p. 236-7

Komada 2000, III, nr. 35, p. 756-58

Rouse & Rouse 2000, I, p. 290, 400 n. 27

Bovey 2002, p. 26-27, pl. 22

Den Haag 2002, nrs. 39, 47, afb. 70, 71, 86, 87

Lindqvist Sandgren 2002

Parijs 2004, nr. 162

Los Angeles 2010-2011, p. 185 noot 9

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved