Meester van Fastolf | Master of Sir John Fastolf | Maître de Fastolf

Lexicon van Boekverluchters

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. 5, f. 27v: Sint Joris en de draak - Saint Michael and the Dragon (detail)

 

Meester van Fastolf

 

Master of Sir John Fastolf | Maître de Fastolf

 

Frans boekverluchter. Ontleent zijn naam aan een manuscript van Christine de Pisan’s Epitre d’Othée, geschreven voor John Fastolf in 1450. Startte zijn carrière in Parijs in de jaren 1410-1420, verhuisde naar Rouen ca 1420 waar hij een werkplaats opzette. In de jaren 1450 treffen we hem aan in Engeland, waarheen hij zijn patroon was gevolgd, waarschijnlijk nog voordat Rouen in 1449 door de Fransen werd heroverd op de Engelse bezetter. In Engeland werkte hij samen met de calligraaf Ricardus Franciscus. Zijn meest ambitieuze werk is het in Rouen gemaakte getijdenboek voor William Porter met zijn 79 miniaturen. De Fastolf-meester is een navolger van de Boucicaut-meester. In bijv. vat lat 14935 geeft hij de volledige zeldzame passiecyclus van de Boucicaut-meester weer. Hij slaagt er uitstekend in om landschappen en binnenruimtes weer te geven. Hij werkt met gloeiende kleuren, bij voorkeur met de contrasterende kleuren blauw en rood. Ook de semi-grisaille techniek beheerst hij echter goed, zoals blijkt uit een door hem verlucht getijdenboek, thans in de British Library (ms Harley 2915). Sierlijke gestalten weet hij goed te groeperen.

 

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. 5, f. 20v: een patroon en zijn beschermheilige - A Patron and His Guardian Angel (detail)

 

Hoewel het werk van de Meester van Fastolf in de loop der jaren niet veel veranderde, wordt zijn palet op den duur iets donkerder en de modellering van met name de gezichten sterker. Terwijl de figuren gedrongener worden, zijn de vormen meer substantieel.

 

Zeer bijzonder is een thans in het Catharijnemuseum te Utrecht bewaard gebleven gebedsrol, een naar antieke vormgeving vervaardigd handschrift. De twee in deze rol aangebrachte miniaturen met de Kruisiging en de Geboorte zijn van de hand van onze meester en zijn, mede gelet op de vorm van het handschrift dat uit haar aard slijtage veroorzaakt, opmerkelijk goed bewaard gebleven.

 

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. 5, f. 44v: Sint Franciscus ontvangt de stigmata - Saint Francis receives the stigmata (detail)

 

Catalogus

 

Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica

 

Ms 77 getijdenboek van Fitzralph lit: Biblioteca Apostolica Vaticana 1992, p. 244

 

Cambridge, St. John’s College

 

Ms N 24 getijdenboek van Margaret Beaufort, Rouen, ca. 1440-1445, verluchting door de Meester van Fastolf: f. 13, 14, 15v, 17v, 51, 62, 66, 88, 128, 175; artiest uit de werkplaats van de Meester van Fastolf: f. 28, 120, 166, 168 lit: James 1913, p. 311-3||Cambridge 2005, nr. 89|| http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery (2005)

 

Londen, British Library

 

Ms add 27948 getijdenboek, Brugge, ca 1400-1415, Frankrijk, ca 1440-1450, oudste deel door Meesters van de Beaufortgroep, laatste deel vermoedelijk door Meester van Fastolf lit: Leuven 1993, nr. 23

 

Ms Harley 2915 getijdenboek, Londen, ca 1440-1450 lit: Backhouse 1985, pp. 30-31, fig. 26||Christianson 1990, p. 107||Scott 1996, I, 77 n. 41, II, 298, 319||Backhause 1997, nr. 154||London 2003, nr. 224

 

Malibu, J. Paul Getty Museum

 

Ms 5 getijdenboek, Rouen, ca 1430

 

New York, Pierpont Morgan Library

 

Ms G 9 Berkeley getijdenboek, Zuid-Engeland, ca 1440-50 (zo genoemd naar kapitein Berkeley op wiens veiling de heer Glazier (vandaar de “G” in de signatuur) het manuscript in 1949 kocht) verluchting door Meester van Fastolf en anonieme, Vlaamse?, verluchter lit: Plummer 1982, nr. 23||Scott 1996, II, nr. 108||Wieck 1997, p. 93, 112

 

Ms M 27 getijdenboek, Rouen, ca 1420-1430 lit: Plummer 1982, nr. 21

 

Ms M 105 getijdenboek van William Porter, Rouen, ca 1420-25 lit: Plummer 1982, nr. 22||Wieck 1997, p. 93, 112

 

Ms M 1000 Strawberry getijdenboek, Parijs ca 1420 verluchting door de Meester van Boucicaut, Werkplaats van de Meester van Boucicaut, volgeling van de Meester van Boucicaut, Meester van Morgan 453 en Meester van Fastolf lit: Plummer 1982, nr. 1

 

Oxford, Bodleian Library

 

Ms auct D INF 2.11 getijdenboek, Londen, ca 1440-1450 lit: Pächt & Alexander 1966 (I), p. 670, pl. LIII||Scott 1996, II, p. 298, 310, 366

 

Ms Laud Misc. 570 Christine de Pisan, epitre d’Othée, exemplaar voor Sir John Fastolf, ca 1450 lit:

Biblioteca Apostolica Vaticana 1992, p. 244-9||Wieck 1997, p. 93, 112

 

Rotthalmünster, Antiquariaat Heribert Tenschert

 

Leuchtendes Mittelalter V (1993), nr. 14 getijdenboek, Parijs, ca 1420-1430, verluchting door de Meester van Bedford, o.a.: f. 89r David, 130r begrafenisscène; de Meester van Fastolf, o.a.: f. 17r annunciatie, 34r visitatie, 55v aankondiging aan de herders, 81v Mariakroning lit: Sotheby’s catalogus 3 december 1968 (Chester Beatty), lot 25)||König 1993, nr. 14

 

Utrecht, Museum Catharijneconvent

 

Ms ABM h 4a gebedsrol, Rouen, ca. 1440 lit: Wüstefeld 1993, nr. 123||Den Haag 2002, nr. 70, afb. 130, 131|| Wüstefeld 2003

 

Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana

 

Ms Vat lat 14395 (York 1) getijdenboek, Rouen 1430-40, verluchting door Meester van Fastolf: o.a. f. 23r annunciatie en Meester van Talbot: o.a. f. 22v opdrachtgever lit: Biblioteca Apostolica Vaticana 1992, p. 244-9||König & Bartz 1998 (diverse afbeeldingen door het hele boek)

 

Windsor, Royal Library

 

Sobieski Getijdenboek, Parijs, ca 1420-1425 verluchting door de werkplaats van de Meester van Bedford; Meester van Fastolf, de Meester van de Münchener Legenda Aurea lit: Pacht & Thoss 1974, p. 140||Spencer 1977||http://www.royalcollection.org.uk/collection/1142248/the-sobieski-book-of-hours

londen, British Library, Ms. Harley 2915, f. 167v: kruisiging - crucifixion (detail)

 

Literatuur

 

James 1913, p. 311-313

Pächt & Alexander 1966 (I), p. 670, pl. LIII

Sotheby’s catalogus 3 december 1968 (Chester Beatty), lot 25

Pacht & Thoss 1974, p. 140

Spencer 1977

Plummer 1982, nr. 1, 21, 22, 23

Backhouse 1985, pp. 30-31, fig. 26

Christianson 1990, p. 107

Biblioteca Apostolica Vaticana 1992, p. 244-9

Leuven 1993

Wüstefeld 1993, nr. 123

König 1993, nr. 14

Scott 1996, I, 77 n. 41, II, 298, 310, 319, 366; nrs. 108

Wieck 1997, p. 93, 112

Backhause 1997, nr. 154

Roux 1997

König & Bartz 1998 (diverse afbeeldingen door het hele boek)

Den Haag 2002, nr. 70, afb. 130, 131

London 2003, nr. 224

Wüstefeld 2003

Cambridge 2005, nr. 89

http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery (2005)

http://www.royalcollection.org.uk/collection/1142248/the-sobieski-book-of-hours (geraadpleegd jan 2014)

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved