Meester van Giac - Giac Master - Maître de Giac

Lexicon van Boekverluchters

 

Parijs, Bibliotheque Nationale, Ms. fr. 2663, f. 74r (detail)

 

Meester van Giac

 

(Giac Master | Maître de Giac)

 

 

Frans boekverluchter, actief rond 1405-1425. Hij ontleent zijn naam aan het door hem verluchtte Getijdenboek van Jeanne du Peschin, dame de Giac, thans bewaard in het Royal Ontario Museum van Toronto.

 

De Meester van Giac was een voorloper van de Meester van Rohan. Een aantal handschriften, waaronder het naamgevend Giac handschrift, dat vroeger werd toegeschreven aan de Meester van Rohan, wordt thans toegekend aan de Meester van Giac. Beide meesters werkten samen in het beroemde Getijdenboek van Rohan.

 

De Meester van Giac is geboren in Troyes, waar hij werkte voor een lokale klantenkring, en vestigde zich in Parijs tussen 1412-1420. Later trok hij naar Anjou. De verluchting van rond de 40 handschriften kan aan hem worden toegeschreven, waarvan de helft getijdenboeken. Twee Faits des Romains van Valerius Maximus werden door hem verlucht, een voor Jean, Duke de Berry en de andere voor de dauphin d’Auvergne Béraud III. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de verluchting van een groot aantal Chroniques van Jean Froissart o.a. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. IV 251, Toulouse, Bibliotheque Municipale, ms. 511, Parijs, Bibliotheque nationale, ms. fr. 2662-4).

 

Parijs, Bibliotheque Nationale, Ms. fr. 2663, f. 171r (detail)

 

De Meester van Giac werkte samen met een aantal leidende verluchters uit zijn tijd, zoals de Meester van Boucicaut, de Meester van Bedford en zijn werkplaats, en, tegen het einde van zijn loopbaan, de Meester van Rohan. Het meest frequent werkte hij echter samen met de Meester van de Boethius. De hand van beide verluchters treffen we aan in de Froissarts in Besançon en Parijs (BNF fr. 2663-4), twee Valerius Maximus handschriften (Parijs, BNF fr. 20320) en Oxford (Douce 202-3), een Bartolomeus van Engeland handschrift (Parijs, BNF fr. 22531), een aantal gehistorieerde bijbels (Parijs, BNF fr. 3-4 en fr. 15393-15394) en een Traité des vices et des vertus van Jacques le Grand bestemd voor de Abbij van Saint Victor in Parijs (BNF lat. 14245). De mate waarin beide verluchters de werkzaamheden verdeelden verschilt per handschrift zonder dat de ene verluchter ondergeschikt is aan de andere.

 

Parijs, Bibliotheque Nationale, Ms. fr. 2663, f. 171r (detail)

 

Catalogus

 

Besançon, Bibliotheque Municipale

 

Ms 864 Jean Froissart, Grandes Chroniques de France, Parijs, ca 1412-1415 verluchting vol. 1 door de Meester van Giac

 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

 

Ms II 88 Jean Froissart, Grandes Chroniques de France, Parijs, ca 1412-1415 verluchting door de Meester van Giac

 

Ms IV 251 Jean Froissart, Grandes Chroniques de France, Parijs, ca 1412-1415 verluchting door de Meester van Giac

 

Lancashire, Stonyhurst College, Arundel Library

 

Ms 1 Jean Froissart, Grandes Chroniques de France, Parijs, ca 1412-1415 verluchting door de Meester van Giac

 

Londen, British Library

 

Ms add 38658-38659 Jean Froissart, Grandes Chroniques de France, Parijs, ca 1412-1415 verluchting door de Meester van Giac

 

New York, Pierpont Morgan Library

 

Ms M 804 Jean Froissart, Grandes Chroniques de France, Parijs, ca 1412-1415 verluchting door Meester van Giac

 

Oxford, Bodleian Library

 

Ms Douce 202-203 Valerius Maximus, Faits et dits mémorables (vertaling door Simon de Hesdin en Nicolas de Gonesse), Parijs, ca 1412-1420 verluchting door de Meester van Giac en de Meester van de Boethius lit: Pächt & Alexander 1966 (1), nr. 640, pl. L als Meester van Rohan||Meiss 1974 (1), p. 402 als Meester van Rohan

 

Parijs, Bibliotheque Nationale

 

Ms fr 3 Guiart des Moulins, Bible historiale, vol I, Parijs, ca 1420 verluchting door de Meester van Giac: frontispice; de Meester van de Boethius; de Meester van Saint-Voult lit: Meiss 1974, p. 370 als omgeving van de Meester van de Berry Apocalypse

 

Ms fr 4 Guiart des Moulins, Bible historiale, vol II, Parijs, ca 1420 verluchting door de Meester van Saint-Voult

 

Ms fr 2662 Jean Froissart, Grandes Chroniques de France, Parijs, ca 1412-1415 verluchting door de Meester van Giac

 

Ms fr 2663 Jean Froissart, Grandes Chroniques de France, Parijs, ca 1412-1415 verluchting door Meester van Harvard Hannibal: frontispice van f. 6r; Meester van Giac: overige verluchting vol.1; Meester van de Boethius: vol. 2 lit: Parijs 1955, nr. 175||Meiss 1974 (1), p. 392

 

Ms fr 2664 Jean Froissart, Grandes Chroniques de France, Parijs, ca 1412-1415 verluchting door Meester van de Boethius: vol. 1; Meester van Giac: vol. 2 lit: Meiss 1974 (1), p. 402 als werkplaats van de Meester van Rohan

 

Ms fr 20320 Valerius Maximus, Faits et dits mémorables (vertaling door Simon de Hesdin en Nicolas de Gonesse), Parijs, ca 1420 Meester van Giac: f. 3, 14, 31v, 33, 67-374v; Meester van de Boethius (ms fr 12459): f. 5v, 43v, 53v; Bedford Trend: f. 21-25v lit: Parijs 1955, nr. 174 als Meester van Rohan||Meiss 1974 (1), p. 367, 372, 403 als Meester van Rohan

 

Ms fr. 22531 Bartholomaeus Anglicus, Le livre de la propriété, Parijs, ca 1420 verluchting door de Meester van de Boethius en de Meester van Giac

 

Ms lat 9471 Grandes Heures de Rohan, Parijs, ca 1420 verluchting door de Meester van Rohan en de Meester van Giac lit: Parijs 1904, nr. 89||Parijs 1955, nr. 233||Meiss & Thomas 1973

 

Ms lat 14245 Jacques le Grand, Traité des vices et des vertus, Parijs, ca 1420 Meester van de Boethius en Meester van Giac

 

Toronto, Royal Ontario Museum

 

Ms 997.158.14 Getijdenboek van Jeanne du Peschin, dame de Giac, Troyes, ca 1405-1410 verluchting door de Meester van Giac

 

Toulouse, Bibliotheque Municipale

 

Ms 511 Jean Froissart, Grandes Chroniques de France, Parijs, ca 1412-1415 verluchting door de Meester van Giac

 

Literatuur

 

Parijs 1904, nr. 89

Parijs 1955, nrs. 174, 175, 233

Pächt & Alexander 1966 (1), nr. 640, pl. L

Meiss & Thomas 1973

Meiss 1974 (1), p. (1), p. 367, 370, 372, 392, 402, 403

Villela-Petit 2010

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved