(Meester Master Maître) Geneefse Boccaccio - Geneva Boccaccio - Boccace de Genève

Lexicon van Boekverluchters

 

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XI 10, f. 2r Triniteit (detail onderrand)

 

 

Meester van de Geneefse Boccaccio

 

(Master of the Geneva Boccaccio | Maître du Boccace de Genève)

 

Frans boekverluchter, werkzaam tussen ongeveer 1440 en 1475/1480, aanvankelijk tot ongeveer 1455 in Nantes en daarna in Angers. Ontleent zijn naam aan de door hem uitgevoerde verluchting van een exemplaar van Boccaccio’s Le Livre des cas des nobles femmes, thans bewaard in de Bibliothèque publique et universitaire in Genève onder signatuur ms. fr. 191.

 

Produceerde veel rijk versierde handschriften voor de entourage van René d’Anjou. Werkte samen met de Meester van Juvenal des Ursins en de Meester van Boethius aan de verluchting van een Mare historiarium voor kanselier Joevenel (Juvenal) des Ursins rond 1447-1455.

Wordt in de literatuur wel gelijkgesteld met Colin d'Amiens, hofschilder van koning Lodewijk XI. (Colin d'Amiens wordt overigens ook wel geïdentificeerd als de Meester van Coëvity).

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. latin 4915, f. 149r (detail)

 

 

Catalogus

 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

 

Ms 10475 Frontinus, Le Livre des Stratagèmes (vert. door Jean de Rouvroy), Angers, 1471 door de Meester van de Geneefse Boccaccio, alsmede door 2e zwakkere verluchter lit: Durrieu 1904 (1), p. 111-121||Perls 1940, p. 13, fig. 178-179||Delaissé 1959, nr. 47||König 1982, p. 153, 253||Plummer 1982, p. 34||Brussel 1989, nr. 37|| Gaspar & Lyna 1989, nr. 253||Avril & Reynaud 1993, nr. 58||Angers 2009, nr. 40

 

Chantilly, Musée Condé

 

Ms 340 (voorheen 603) Pietro de’ Crescenzi, Le Rustican ou Livre des prouffitz, Champestres et ruraulx, Angers, ca 1470-1475 lit: Chantilly 1930, p. 98-100, pl. 62-63||König 1982, p. 155, 253||Chantilly 2003, p. 16-22, 87-88||Angers 2009, nr. 39

 

Cleveland, Cleveland Museum of Art

 

Acq no 1987-4 losse miniatuur met de benoeming van Nero door Claudius als zijn opvolger, afkomstig uit een Vinvent de Beauvais, Speculum bewaard te Lissabon, Angers, ca 1460 lit: Angers 2009, nr. 36b

 

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

 

Ms 66 B 13 Valerius Maximus, Des faits et des paroles mémorables (vert. Door Simon de Hesdin en Nicholas de Gonesse), Loire-streek, ca 1470 verluchting door de Meester van de Cité de Dieu van Maçon, de Meester van het Psalter van Jean le Meingre III, de Meester van de Echevinage de Rouen=Meester van de Geneefse Latini (aldus Den Haag 1992, nr. 59) of de Meester van de Geneefse Boccaccio (aldus New York 2005-2006, p. 103) lit: König 1982, p. 253||Den Haag 2002, nr. 59, afb. 108, 109||New York 2005-2006, p. 103, nt 31

 

Genève, Bibliothèque Publique et Universitaire

 

Ms fr 5 Livre des anges, Angers, ca 1460 lit: Senebier 1779, p. 305-307||Genève 1976, nr. 42||König 1982, p. 155-160, 253||Angers 2009, nr. 46

 

Ms fr 191, Boccaccio, Le Livre des cas des nobles hommes et femmes (vert. door Laurent de Premierfait), Angers, ca 1460 lit: Genève 1976, nr. 41||König 1982, p. 160-163, 253|| Sterling 1990, nr. 5||Walther 2001, p. 290-1||Angers 2009, nr. 38

 

 

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XI 10, f. 2r Triniteit (detail)

 

 

Le Mans, Bibliothèque municipale

 

Ms 223 missaal, Nantes, ca 1445 verluchting door Meester van de Geneefse Boccaccio: f. 204v; Eerste Meester van het Oxfordse Getijdenboek, Bodleian Library, ms. add. A185: f. 19, 19v; Tweede Meester van het Oxfordse Getijdenboek, Bodleian Library, ms. add. A185: f. 7, 14v, 15v, 16, 21v, 66v, 89, 103v, 110, 111, 132v, 145, 155, 159v, 184v, 191v, 201; Meester van François I van Bretagne: f. 99v, 146v en Meester van de Canonplaten van Princeton, ms. Garrett 40: f. 136v, 137 lit: Parijs 1955, nr. 278 daar als: ca 1450 door Meester van Juvenal des Ursins||König 1982, p. 253||Avril & Reynaud 1993, nr. 55

 

Lissabon, Biblioteca Nacional

 

Ms il 92 Flavio Biondo, De Roma triumphante, Angers, ca 1460-1465 lit: Pächt-Thoss 1974, p. 36, nt 2 als Meester van de Juvenal des Ursins||König 1982, p. 253||Angers 2009, nr. 33

 

Ms il 126 Vincent de Beauvais, Speculum historiale, Angers, ca 1460 (losse miniaturen in Cleveland en Londen, Sotheby’s) lit: Pächt-Thoss 1974, p. 36 nt 2 daar als Meester van Juvenal des Ursins||Schaefer 1974 daar als Meester van Juvenal des Ursins||König 1982, p. 253||Sotheby’s 25 april 1983, lot 129||Angers 2009, nr. 36a

 

Ms il 134 en 135 Nicolas Triveth, Expositio viginti librorum Titi Livii (2 vols.), Anjou of Touraine, ca 1460-1465 lit: Angers 2009, nr. 34

 

Ms il 136, 137, 138 Rainerius de Pise, Pantheologia, ca 1470-1475 lit: Angers 2009, nr. 41

 

Londen, Sotheby’s

 

Catalogus 25 april 1983, lot 129 zes losse miniaturen afkomstig uit een Vincent de Beauvais, Speculum, bewaard te Lissabon, Angers, ca 1460, waarvan lot 129d thans is Cleveland lit: Sotheby’s 25 april 1983, lot 129||Angers 2009, nr. 36b

 

Lyon, Bibliothèque municipale

 

Ms 6022 getijdenboek, Nantes, ca 1440/45 (verluchting door Eerste Meester van het Oxfordse Getijdenboek, Bodleian Library, ms. add. A185: f. 1-12, 15, 17v; Tweede Meester van het Oxfordse Getijdenboek, Bodleian Library, ms. add. A185: f. 113, 115, 201, 203, 204v, 205v, 208; Meester van de Geneefse Boccaccio: f. 216, 229v; Jean Fouquet?: f. 77v: aankondiging aan de herders lit: König 1982, p. 172-3, 253

 

Malibu, J. Paul Getty Museum

 

Ms Ludwig XI 10 Aurelius Augustinus, De civitate Dei, 2e band (fr. vert. door Raoul de Presles), Nantes, ca 1440 of na 1450, verluchting door Eerste Meester van het Oxfordse Getijdenboek, Bodleian Library, ms. add. A185: alle miniaturen m.u.v. f. 2r, 59r, 115v en 238v; Tweede Meester van het Oxfordse Getijdenboek, Bodleian Library, ms. add. A185: 238v Laatste Oordeel; Meester van de Geneefse Boccaccio: f. 59r moord op Abel, 115v profeten; f. 2r Triniteit mogelijk door Meester van de Geneefse Boccaccio en Eerste Meester van het Oxfordse Getijdenboek, Bodleian Library, ms. add. A185 samen lit: Sotheby’s 13 juli 1977, lot 46||König 1982, p. 242-5||Von Euw & Plotzek 1979-1985, band 3, XI 10 waar ten onrechte staat vermeld dat König 1982 f. 2r toeschrijft aan de Tweede Meester van het Oxfordse Getijdenboek

Marseille, Bibliothèque municipale

 

Ms 209 Saint Augustin, Epistolae, Angers, ca 1475 lit: Angers 2009, nr. 42

 

New York, Pierpont Morgan Library

 

Ms M 199 getijdenboek, Nantes, ca 1440 lit: König 1982, p. 253||Plummer 1982, nr. 43 daar als: Angers of Tours, ca 1460 door Meester van Juvenal des Ursins

 

Ms M 263 getijdenboek (gedeelte), het zogeheten Getijdenboek van Philippe de Gueldre, Angers, ca 1475 verluchting door Meester van de Geneefse Boccaccio, en Oost-Frankrijk, ca 1485 verluchting door anoniem verluchter lit: New York 1934, nr. 113|| König 1982, p. 184, 253||Plummer 1982, nrs. 45||Sterling 1990, nr. 7||Avril & Reynaud 1993, nr. 59||Angers 2009, nr. 37

 

Ms M 461 Le Livre des secrets d’histoire naturelle, Angers, ca 1460 lit: New York 1934, nr. 112||New York 1957, nr. 29||König 1982, p. 184, 253||Plummer 1982, nr. 44 daar als: Angers ?, ca 1460||Angers 2009, nr. 35

 

Parijs, Bibliothèque Nationale

 

Ms fr 166 Bible Moralisée, 1402-1404, 1450-1465, 1485-1493 begonnen door de Gebroeders van Limburg, voortgezet door de Meester van Jeanne de Laval en de Meester van de Geneefse Boccaccio, voltooid door o.a. Georges Trubert (?) lit: König 1982, p. 253||Walther 2001, p. 258-9||Voor verdere literatuur zie onder: Gebroeders van Limburg

 

Ms lat 1405 zogenaamde Gebedenboek van Marie Stuart, koningin van Schotland, Nantes, ca 1450 en later, verluchting door Meester van de Geneefse Boccaccio: f. 14v, 17, 35; Eerste Meester van het Oxfordse Getijdenboek, Bodleian Library, ms. add. A185: randen van f. 17, 20; Meester in stijl van Meester van Boethius ms. fr. 809: f. 27; Meester uit omgeving van Meester François: f. 43, 44v, 45v, 47, 49, 51, 53, 55v, 59v61v, 63v; Meester van Adelaide van Savoyen: f. 1-16; Meester van de Canonplaten van Princeton, ms. Garrett 40: f. 20 lit: Parijs 1955, nr. 277 daar als: ca 1450 door Meester van Juvenal des Ursins||König 1982, p. 203-7

 

Ms lat 1577A Charles VII, Ordonnances, Nantes ( ?), 1457 lit: Parijs 1955, nr. 284||König 1982, p. 253

 

Ms lat 4915 Giovanni Colonna, Mare historiarum, ca 1447-1455 minimaal 11 handen, waaronder Meester van Juvenal des Ursins, Meester van de Geneefse Boccaccio, Meester van Boethius ms. fr. 809, Meester van BNF fr. 2466 en, voor wat betreft enige kleine miniaturen uit het 1e deel, de Meester van Adelaide van Savoyen lit: Parijs 1904, nr. 108||Delisle 1868-1881, II, p. 421||Couderc 1910, pl. 75, 76||Blum & Lauer 1930, pl. 13||Parijs 1955, nr. 275||König 1982, p. 213-220, 253||Avril & Reynaud 1993, nr. 54|| Walther 2001, p. 312-3||Sterling 1990, nr. 5

 

Ms Rothschild 2530 Nantes of Angers, ca 1455 verluchting door Meester van Juvenal des Ursins, Meester van de Geneefse Boccaccio, Meester van Boethius ms. fr. 809 lit: Parijs 1955, nr. 279||König 1982, p. 253||Avril & Reynaud 1993, nr. 57

 

Sint Petersburg, Russische Nationale Bibliotheek

 

Ms fr. O.v. XIV, 1 Gervais du Bus, Le Roman de Fauvel, Angers, ca 1460-70 lit: König 1982, p. 253||Woronowa-Sterligow 1996, p. 158-9 daar als: ca 1450 door de Meester van Juvenal des Ursins)

 

Tours, Bibliothèque municipale

 

Ms 1850 Orose, Histoire universelle, Nantes, ca 1450 lit: Parijs 1955, nr. 281 daar als: ca 1450 door Meester van Juvenal des Ursins||König 1982, p. 253

 

Wenen, österreichische Nationalbibliothek

 

Cod 2617 Giovanni Boccaccio, Théséide, ca 1460 door Barthélemy van Eyck en ca 1470 door de Meester van de Geneefse Boccaccio lit: Pächt-Thoss 1974, p. 32-37, afb. 43-56, kleurpl. I, II, fig. 3-6||Wenen 1978, nr. 34||König 1982, p. 253||Angers 2009, nr. 21||Voor verdere literatuur zie onder: Barthélemy van Eyck

 

Literatuur

 

Senebier 1779, p. 305-307

Parijs 1904, nr. 108

Delisle 1868-1881, II, p. 421

Durrieu 1904 (1), p. 111-121

Couderc 1910, pl. 75, 76

Blum & Lauer 1930, pl. 13

Chantilly 1930, p. 98-100, pl. 62-63

New York 1934, nrs. 112, 113

Perls 1940, p. 13, fig. 178-179

Parijs 1955, nrs. 275, 277, 278, 279, 281, 284

New York 1957, nr. 29

Delaissé 1959, nr. 47

Pächt-Thoss 1974, p. 32-37, afb. 43-56, kleurpl. I, II, fig. 3-6

Schaefer 1974

Genève 1976, nrs. 41, 42

Sotheby’s 13 juli 1977, lot 46

Wenen 1978, nr. 34

König 1982

Plummer 1982, nrs. 43, 44, 45, p. 34

Sotheby’s 25 april 1983, lot 129

Von Euw & Plotzek 1979-1985, Band 3, nr. XI 10

Brussel 1989, nr. 37

Gaspar & Lyna 1989, nr. 253

Avril & Reynaud 1993, nrs. 54, 55, 57, 58

Parijs 1995, p. 107-108, nr. 41

Woronowa-Sterligow 1996, p. 158-9

Sterling 1990, nrs. 5, 7

Walther 2001, p. 258-259, 290-291, 312-3, 477

Den Haag 2002, nr. 59, afb. 108, 109

Chantilly 2003, p. 16-22, 87-88

New York 2005-2006, p. 103, noot 31

Angers 2009, nrs. 21, 33, 34, 35, 36a, 36b, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved