Meester van Jean de Mandeville | Master of Jean de Mandeville | Maître de Jean de Mandeville

Lexicon van Boekverluchters

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. 1, deel 1, f. 11r: Kain en Abel (detail)

 

Meester van Jean de Mandeville

 

Master of Jean de Mandeville | Maître de Jean de Mandeville

 

Frans boekverluchter, werkzaam in Parijs tussen 1350 en 1370. Ontleent zijn naam aan zijn verluchting van een exemplaar van Mandeville's Reizen, thans bewaard in de Bibliothèque Nationale, Parijs. Hij werkte aan het Franse hof van Koning Jan de Goede en koning Karel V. De kleding van zijn figuren gaf hij veelal in grisaille weer, terwijl hij de gezichten en handen aanzette met kleurtonen, een techniek die in die tijd gebruikelijk was onder de Parijse verluchters.

 

 

Parijs, Bibliotheque Nationale, Ms. NAF, f. 1r (detail)

 

Catalogus

 

Besançon, Bibliothèque municipale

 

Ms 434 Guillaume Perrault (?), Le Livre de l’Enseignement des Princes; Le Jeu des échecs moralisé; La Consolation de Boèce etc., Parijs, 1372 diverse verluchters, waaronder de Meester van Jean de Mandeville: ff. 245, 248 en 279 lit: Delisle 1907, dl. 1, p. 258-260|| Parijs 1968, nr. 184

 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

 

Ms 11200 Aristoteles, Meteorologiques, Parijs, ca 1350-1370 lit: Los Angeles 2010-2011, in nr. 22, nt 7

 

Cambridge, Corpus Christi College

 

Ms s.n. (in bruikleen van James E. & Elizabeth J. Ferrell), Guillaume de Machaut, Oeuvres complètes, Parijs, ca. 1370-1372 verluchting door de Meester van de Bijbel van Jean de Sy, De Meester van de Kroning van Karel VI, Meester van Jean de Mandeville, Meester van het Livre du Sacre de Charles V lit: Cambrige 2005, nr. 124||Voor verdere literatuur zie onder: Meester van de Bijbel van Jean de Sy

 

Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum

 

Ms 10 A 13 Johannes Januensis, Catholicon, Parijs, ca 1380 lit: Boeren 1979, p. 16-7||Den Haag 1979 , p. 16, nr. 19, afb. p 53||Den Haag 2002, nr. 27

 

Malibu, J. Paul Getty Museum

 

Ms 1 Guyart des Moulins, Bible historiale, 2 vols, Parijs, ca 1360-1370 lit: Londen, Sotheby’s 16 december 1940, lot 425||Kraus 1983 (Catalogus 165), nr. 5||Los Angeles 2010-2011, nr. 22

 

Parijs, Bibliothèque Nationale

 

Ms fr 24287 John of Salisbury, Policraticus (vert. door Denis Foulechat), Parijs ca 1372 verluchting door Meester van de Policraticus van John of Salisbury, de Meester van Jean de Mandeville en een medewerker van de Meester van de Kroning van Karel VI lit: zie onder Meester van de Policraticus van John of Salisbury

 

Ms nouv acq fr 4515 en 4516 Voyages de Jean de Mandeville, 2 vols., Parijs, 1371 lit: Delisle 1907, dl. 1, p. 275-6||Parijs 1968, nr. 197

 

Literatuur

 

Delisle 1907, dl. 1, p. 258-260, 275-6

Londen, Sotheby’s 16 december 1940, lot 425

Parijs 1968, nrs. 184, 197

Boeren 1979, p. 16-17

Den Haag 1979, p. 16 nr. 19, afb. op p. 53

Kraus 1983 (Catalogus 165), nr. 5

Den Haag 2002, nr. 27

Cambridge 2005, nr. 124

Los Angeles 2010-2011, nr. 22

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved