(Meester Master Maître) Jean Chevrot

Lexicon van Boekverluchters

 

 

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. 67: bas-de -page

 

 

Meester van Jean Chevrot

 

(Master of Jean Chevrot | Maître de Jean Chevrot)

 

Vlaams (of Frans) boekverluchter, werkzaam in het 2e kwart van de 15e eeuw. Ontleent zijn naam aan de twee voorbladen die hij schilderde in een uit twee volumes bestaand manuscript van de Stad Gods van Augustinus dat werd gemaakt voor bisschop Jean Chevrot van Tournai in 1445. De Chevrot Meester had een 1e hand kennis van de Eykiaanse stijl, aangezien hij samen met Jan van Eyck werkte aan het fameuze getijdenboek van Turijn-Milaan. De hoofdverluchting van het hiervan in het J. Paul Getty Museum bewaard gebleven blad wordt thans toegeschreven aan de Meester van de Berlijnse Kruisiging, terwijl de bas-de-page van de hand van de Meester van Jean Chevrot is.

 

De door de Meester van Jean Chevrot in het getijdenboek thans Pierpont Morgan Library, Ms 421, op f. 13v geschilderde Vera Icon (het gelaat van Christus zoals afgedrukt op de zweetdoek van de hl. Veronica) is van bijzonder belang aangezien het de meest getrouwe copie is van Jan van Eyck’s versie van de Vera Icon, waarvan het origineel verloren is gegaan.

 

 

New York, Pierpont Morgan Library, Ms. M 421, f. 13v, 23v, 15v

 

 

Op een miniatuur uit de Brusselse Cité de Dieu zien we hoe Clovis als eerste koning van Frankrijk het leliënwapen ontvangt, met op de achtergrond de abdijkerk van Saint-Denis in Parijs waar hij met olie wordt gezalfd (rechts), terwijl er links een vergadering plaatsvindt onder leiding van Augustinus, met een bespreking van de inhoud van de Stad Gods. In zijn totaliteit herinnert het werk ook hier aan dat van Jan van Eyck, waarin elk motief op minutieuze wijze is weergegeven en van een onvoorstelbaar scherp observatievermogen getuigt. Tegelijk is er een groot verschil met het werk van Jan van Eyck: diens gezichten zijn uiterst scherp geschilderd, maar vertonen geen enkele emotie. Hier daarentegen hebben de toehoorders van Augustinus een eigen persoonlijkheid meegekregen en reageren ze elk op hun wijze op de tekst die ze te horen krijgen.

 

Chatelet 1999 is van mening dat de Meester van Jean Chevrot geïdentificeerd kan worden als Jean Pestinien.

 

 

Turijn, Museo Civico d'Arte Antica, Ms 47, f 48v: Kruisiging

 

Catalogus

 

Brussel, Koninklijke bibliotheek

 

Ms 9015 Augustinus, la cité de Dieu (Franse vertaling door Raoul de Presles), volume I, Brussel en Gent of Tournai, ca 1445, geschreven door Nicolas Cotin voor Jean Chevrot, bisschop van Tournai (Doornik), verluchting door de Meester van Jean Chevrot: f. 1r: frontispice met de geestelijke en de wereldlijke macht verenigd; werkplaats van Meester van Guillebert de Mets en Meester van de Privilegiën van Gent en Vlaanderen: overige miniaturen lit: Smeyers 1998, p. 260-262||Leuven 2002, nr. 73

 

Ms 9016 Augustinus, la cité de Dieu (Franse vertaling door Raoul de Presles), volume II, Brussel en Gent of Tournai, ca 1445, geschreven door Nicolas Cotin voor Jean Chevrot, bisschop van Tournai (Doornik), verluchting door de Meester van Jean Chevrot: f. 1r frontispice met aanbieding van het handschrift door Raoul de Presles aan Karel V; Meester van de Privilegiën van Gent en Vlaanderen: overige miniaturen lit: Clark 2000, p. 200-202||Voor verdere literatuur zie onder de Meester van de Privilegiën van Gent en Vlaanderen

 

Malibu, J. Paul Getty Museum

 

Ms 67v los blad met de zegenende Christus, afkomstig uit het Turijn-Milaan getijdenboek en vormende folio 76v uit het verbrande gedeelte in Turijn, verluchting hoofdminiatuur toegeschreven aan de Meester van de Berlijnse Kruisiging, bas-de-page toegeschreven aan de Meester van Jean Chevrot (Van Buren, Marrow & Pettenati 1996) (Marrow 2002) (Los Angeles-London 2003, nr. 1) Voor afbeelding en verdere literatuur zie onder de Meester van de Berlijnse Kruisiging

 

Ms Ludwig IX 7 Llangattock getijdenboek, Brugge ca 1450-1460, naar vroegere opdrachtgevers/bezitters ook genaamd: Getijdenboek van Folpard van Amerongen en Geertruy van Themseke, verluchting door Willem Vrelant, de Meester van het Llangattock getijdenboek, de Meester van de Llangattock Driekoningen: alleen f.88v: aanbidding door de wijzen, de Meester van Wauquelin's Alexander of werkplaats en Werkplaats van de Meester van Jean Chevrot lit: Los Angeles-London 2003, nr. 2||Voor verdere literatuur zie onder de Meester van het Llangattock Getijdenboek

 

New York, Pierpont Morgan Library

 

Ms M 421 getijdenboek, Brugge ca. 1450 verluchting door Meester van Jean Chevrot en Willem Vrelant? lit: Wieck 1997, nr. 82||Bousmanne 1997, p. 280-1||Los Angeles-London 2003, p. 89

 

Turijn, Biblioteca Nazionale

 

Ms K IV 29 Heures de Turin (verbrand in 1904), onderdeel van de Très belles heures (kerndeel: Parijs, Bbliothèque Nationale, ms. Nouv. Acq. Lat 3093), verluchting door Meester van het Llangattock Getijdenboek/Meester “K” van het Turijn-Milaan Getijdenboek; Meester “H” van het Turijn-Milaan Getijdenboek; Jan van Eyck; Barthélemy van Eyck (?); Meester “H”of “K” van het Turijn-Milaan Getijdenboek; Meester van Jean Chevrot/ Meester “H” van het Turijn-Milaan Getijdenboek (?): f. 77v Franse koning in gebed in zijn tent; Meester van de Berlijnse Kruisiging (?) lit: König 1998 (2)||Voor verdere literatuur zie onder Meester van het Parement de Narbonne en Jan van Eyck.

 

Turijn, Museo Civico d'Arte Antica

 

Ms 47 Heures de Milan, onderdeel van de Très belles heures (kerndeel: Parijs, Bbliothèque Nationale, ms. Nouv. Acq. Lat 3093), verluchting door Meester van Jean Chevrot/Meester “H” van het Turijn-Milaan Getijdenboek: f. 48v Kruisiging lit: König 1998 (2)||Voor verdere literatuur zie onder Meester van het Parement de Narbonne en Jan van Eyck

 

Literatuur

 

Van Buren, Marrow & Pettenati 1996

Wieck 1997, nr. 82

Bousmanne 1997, p. 280-1

Smeyers 1998, p. 260-262

König 1998 (2)

Chatelet 1999

Clark 2000, p. 200-202

Marrow 2002

Leuven 2002, nr. 73

Brugge 2002 (2), p. 25

Los Angeles-London 2003, nrs. 1, 2, p. 85-89

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved