(Meester Master Maître) Karel van Frankrijk - Charles of France - Charles de France

Lexicon van Boekverluchters

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. n.a.l. 3191, f. 53r Jezus voor Pilatus (detail)

 

 

Meester van Karel van Frankrijk

 

(Master of Charles of France - Maître de Charles de France)

 

Frans boekverluchter, werkzaam in Bourges of een andere stad in het Loiregebied. Werkzaam in de 2e helft van de 15e eeuw.

 

Ontleent zijn naam aan een getijdenboek dat hij voor Karel van Frankrijk (Hertog van Berry, broer van Lodewijk XI) verluchtte en dat thans in de bibliotheek Mazarin in Parijs bewaard wordt. Twee losse bladen afkomstig uit dit getijdenboek worden thans bewaard in New York, Metropolitan Museum. Hiervan is met name blad 58.71 b interessant, omdat dit blad in de omkadering de volgende tekst bevat: "KAROLUS DE FRANCIA KAROLI SEPTIMI FILIUS NORTHMANNORUM DUX NONUS ANNO MCCCCLXV" en daarmee het enige gedateerde (1465) werk van de meester. De Meester van Karel van Frankrijk was een van de medewerkers van Jean Fouquet. Hij verluchtte een exemplaar van een Histoire de Merlin, thans bewaard in Parijs, Bibliothèque Nationale, welk handschrift korte tijd later werd voltooid door Jean Colombe.

 

 

New York, Metropolitan Museum of Art, The Closters Collection, nrs. 58,71a, b

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. n.a.l. 3191, f. 26r annunciatie, 35v visitatie

 

Catalogus

 

Genève-Cologny, Sammlung Bodmer (Bibliotheca Bodmeriana)

 

Ms Bodmer 143 Benvenuto da Imola, Romuléon, Frankrijk (Loiregebied), ca 1461-1465 lit: Pellegrin 1982, pp. 349-353|| http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/cb/0143

 

New York, The Metropolitan Museum of Art, Cloisters Collection

 

58.71 a, b twee losse bladen, ca 1465, afkomstig uit het getijdenboek van Karel van Frankrijk, zie Parijs, Mazarin lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 81

 

Parijs, Bibliothèque Mazarin

 

Ms 473 Getijdenboek van Karel van Frankrijk, 1465 verluchting door de Meester van Karel van Frankrijk; 1 miniatuur, t.w. f. 13 met de gevangenneming door Jean Fouquet (twee losse bladen uit dit getijdenboek bevinden zich thans in New York) lit: Parijs 1904, nrs. 139, 373||Londen 1932, nr. 747d||Parijs 1955, nr. 250||Parijs 1981, nr. 19||Avril & Reynaud 1993, nr. 81||Schaefer 1994, p. 324||Parijs 2003, nr. 33

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. n.a.l. 3191, f. 48r geboorte, 55v aankondiging aan de herders, 61 kruisnageling

 

Parijs, Bibliothèque Nationale

 

Ms fr 91 Robert de Boron, Histoire de Merlin, 1e band (2e band wellicht Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms 9246; echter ander formaat), ca 1482, 1486, verluchting door Jean Colombe en de Meester van Karel van Frankrijk; deels niet ingekleurde ondertekeningen van Jean Colombe lit: Parijs 1955, nr. 300

 

Ms n.a. lat 3191 getijdenboek, ca 1455-1460 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 80

 

Sint Petersburg, Nationale Bibliotheek van Rusland

 

Ms fr. Q.v. VI, 1 Gervais du Bus, Le Roman de Fauvel, ca 1450 lit: Woronowa & Sterligov 1996, p. 162-3

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. n.a.l. 3191, f. 100v de Dood

 

Literatuur

 

Parijs 1904, nrs. 139, 373

Londen 1932, nr. 747d

Parijs 1955, nrs. 250, 300

Parijs 1981, nr. 19

Pellegrin 1982, pp. 349-353

Kren 1983, p. 148

Avril & Reynaud 1993, p. 158, 159, nrs. 80, 81, 82, 83

Schaefer 1994, p. 324

Woronowa & Sterligov 1996, p. 162-163

Parijs 2003, nr. 33

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved