(Meester Master Maître) Kroning van Karel VI - Crowning of Charles VI - Couronnement de Charles VI

Lexicon van Boekverluchters

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 2813, f. 3v (detail)

 

Meester van de Kroning van Karel VI van de Grandes Chroniques de France

 

(Master of the Crowning of Charles VI - Maître de Couronnement de Charles VI)

 

Frans boekverluchter, werkzaam in Parijs tussen circa 1355 en 1380. Behoorde samen met de Meester van de Bijbel van Jean de Sy tot een in de oudere literatuur onder de naam Meester (Maître) aux Boqueteaux samengevatte groep boekverluchters.

 

Ontleent zijn naam aan de door hem in 1380 vervaardigde miniatuur met de kroning van (de veronderstelde, zie hierna) Karel VI (gestorven 1422) in een voor diens vader, Karel V, bestemd exemplaar van de Grandes Chroniques de France, thans Parijs, Bibliothèque Nationale, fr. 2813. In tegenstelling tot hetgeen in de vroegere literatuur werd aangenomen is hier niet de kroning van de werkelijke Karel VI afgebeeld, maar betreft het veeleer een typologische scène, zoals Hedeman 1991 aantoont.

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 2813, f. 3v kroning van Karel VI

 

Ook hier afgebeeld is een andere aanbiedingsminiatuur, namelijk die waarop Nicolas Oresme het door hem vertaalde handschrift van de Ethique van Aristoteles aanbiedt aan Karel V (geboren 1338-gestorven 1380).

 

Naast de Meester van de Bijbel van Jean de Sy en de Meester van het Livre du Sacre de Charles V is onze meester een van de favoriete kunstenaars van Karel V gedurende de tien laatste jaren van zijn regering.

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 22912, f. 2v detail

 

Catalogus

 

Cambridge, Corpus Christi College

 

Ms s.n. (in bruikleen van James E. & Elizabeth J. Ferrell), Guillaume de Machaut, Oeuvres complètes, Parijs, ca 1370-1372 verluchting door de Meester van de Bijbel van Jean de Sy, De Meester van de Kroning van Karel VI, Meester van Jean de Mandeville, Meester van het Livre du Sacre de Charles V lit: Cambridge 2005, nr. 124||Voor verdere literatuur zie onder: Meester van de Bijbel van Jean de Sy

 

Cambridge, Fitzwilliam Museum

 

Ms 3-1954 getijdenboek van Filips de Stoute, Parijs, 1376-1379; 1390 en Brussel, ca 1450 verluchting door Meester van de Bijbel van Jean de Sy, Meester van de Kroning van Karel VI, Marc Caussin, Willem Vrelant, Meester van de Wauquelin’s Alexander, Jan Tavernier, Dreux Jehan/Meester van Girart de Roussillon en anderen lit: Cambridge 2005, nr. 85||Voor verdere literatuur zie onder: Meester van de Bijbel van Jean de Sy

 

Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum

 

Ms 10 D 1 Aristoteles, Ethique (vertaling door Nicole Oresme), Parijs, 1376 lit: Boeren 1979, p. 92-94||Den Haag 1979, nr. 16||Den Haag 2002, nr. 40

 

 

Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum, Ms 10 D 1

f. 5r, 24v, 37r, 84r

 

Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal

 

Ms 5212 Bible historiale van Karel V (ontbrekend deel thans in: Hamburg, Kunsthalle, ms. 1) verluchting door de Meester van de Bijbel van Jean de Sy; Jean le Noir: f. 1r; f. de Meester van de Kroning van Karel VI: 378r David als musicus, Parijs ca 1370-1375 lit: Parijs 2004, nr. 10

 

Parijs, Bibliothèque Nationale

 

Ms fr 1728 Guillaume Peyraut, Le Livre de l'enseignement des roys et des princes (De eruditione principum), traduction française anonyme; Jacques de Cessoles, Moralité des nobles hommes et des gens du pueple sur le jeu d’échecs (Liber de moribus hominum et officiis nobilium ac popularium sive super ludum scacchorum), traduction en français par Jean de Vignay; Le livre de Boece de consolacion, sans gloses, avec prologue de Jean de Meun; Douze mois figurez ou Etas hominum secundum exposicionem mensium, Parijs, ca 1375-1380 verluchting door de Meester van de Kroning van Karel VI: f. 1r, 157r; de Meester van de Policraticus van John of Salisbury: f. 221r lit: Omont 1895, p. 326, nr. 9221||Parijs 2004 (1), nr. 15

 

Ms fr 1792 Les Voies de Dieu ou Visions de sainte Elisabeth, Franse vert. door Jacques Bauchant, Parijs, 1372 lit: Delisle 1907, I, p. 98-100, 235-6||Parijs 1968, nr. 182||Blois & Parijs 1992, nr. 4

 

Ms fr 2813 Grandes Chroniques de France van Karel V, Parijs, 1380 verluchting door Meester van de Kroning van Karel VI: f. 3v, 4r; volgeling van de Meester van de Kroning van Karel VI: f. 265r, 394r, 473v; volgeling van de Meester van de Kroning van Karel VI: f. 436v, 438r; Meester van het Livre du Sacre de Charles V: f. 439r, 480v; volgeling van de Meester van de Bijbel van Jean de Sy: f. 103v, 105v, 106v, 108, 109v, 112v; Pierre Remiet: f. 5v, 85v, 122v, 149r, 166v, 182r, 200r lit: Delisle 1907, I, p. 312-4||Panofsky 1953, p. 35-8||Parijs 1955, nr. 123||Parijs 1968, nr. 195||Avril 1978, nrs. 34-35||Parijs 1981, nr. 284||Sterling 1987, nr. 38|| Hedeman 1991, p. 95-133, 244-248||Den Haag 2002, p. 230-233||Parijs 2004, nr. 5

 

Ms fr 22912 Augustinus, Civitate Dei, Parijs, ca 1375-1377 Meester van de Kroning van Karel VI: f. 2v, 3, 8, 41v, 94v, 178v, 303v, 342v; Meester van het Livre du Sacre de Charles V: f. 227v, 278v; Meester van de Bijbel van Jean de Sy: f. 384, 407v lit: Porcher 1959, p. 55, afb. 59||Bologna 1988, p. 190

 

Ms fr 24287 John of Salisbury, Policraticus (vert. Door Denis Foulechat), Parijs, ca 1372 verluchting door Meester van de Policraticus van John of Salisbury, de Meester van Jean de Mandeville en een medewerker van de Meester van de Kroning van Karel VI Voor literatuur zie onder: Meester van de Policraticus van John of Salisbury

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 22912

f. 8r, 41v, 94v

 

Literatuur

 

Omont 1895, p. 326, nr. 9221

Delisle 1907, I, p. 98-100, 235-6, 312-314

Panofsky 1953, p. 35-38

Parijs 1955, nr. 123

Porcher 1959, p. 55, afb. 59

Parijs 1968, nrs. 182, 195

Avril 1978, nrs. 34-35

Boeren 1979, p. 92-94

Den Haag 1979, nr. 16

Parijs 1981, nr. 284

Sterling 1987, nr. 38

Bologna 1988, p. 190

Hedeman 1991, p. 95-133, 244-248

Blois & Parijs 1992, nr. 4

Walther 2001, p. 230-233

Den Haag 2002, nr. 40, p. 92-95, 207-208

Parijs 2004 (1), nrs. 5, 10, 15

Cambridge 2005, nrs. 85, 124

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved