(Master Maître Meester) Livre du Sacre de Charles V

Lexicon van Boekverluchters

 

Londen, British Library

Ms. Cotton Tiberius B VIII, f. 35r (detail)

 

Meester van het Livre du Sacre de Charles V | Kroningsboek van Karel V

 

(Master of the Coronation Book of Charles V | Maître du Livre du Sacre de Charles V)

 

Frans boekverluchter, werkzaam in de 2e helft van de 14e eeuw aan het hof van Karel V. Ontleent zijn naam aan zijn beste werk, het Livre du Sacre de Charles V. Dit handschrift met het kroningsritueel van de Franse koningen werd kort nadat hij de troon had bestegen, uitgevoerd voor Karel V die er zijn met de hand geschreven ex libris in aanbracht, met als datum 1365.

 

De kunstenaar heeft zonder twijfel zijn opleiding genoten in het atelier van de Meester van de Remède de la Fortune en was ook diens medewerker aan het Machaut-handschrift (Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr 1586). In zijn werk is een duidelijke ontwikkeling waar te nemen: aanvankelijk is hij een slaafse, dorre nabootser van zijn leermeester, maar vanaf 1370 wordt zijn penseel soepeler en krijgen zijn personages, onder invloed van de hierna te noemen meesters meer volume.

 

Naast de Meester van de Bijbel van Jean de Sy en de Meester van de Kroning van Karel VI in de Grandes Chroniques de France is onze meester een van de favoriete kunstenaars van Karel V gedurende de tien laatste jaren van diens regering.

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 22912, f. 227v, 278v

Catalogus

 

Cambridge, Corpus Christi College

 

Ms s.n. (in bruikleen van James E. & Elizabeth J. Ferrell), Guillaume de Machaut, Oeuvres complètes, Parijs,

ca. 1370-1372 verluchting door de Meester van de Bijbel van Jean de Sy, De Meester van de Kroning van Karel VI, Meester van Jean de Mandeville, Meester van het Livre du Sacre de Charles V lit: Cambridge 2005, nr. 124||Voor verdere literatuur zie onder: Meester van de Bijbel van Jean de Sy

 

Londen, British Library

 

Ms Cotton Tiberius B VIII Livre du Sacre de Charles V, Parijs, 1365 lit: Avril 1978, nrs. 27-28||Parijs 1981, nr. 279||Backhouse 1997, nr. 106||O’Meara 2001||London 2011, nr. 138

 

Ms Royal 19 D II Bible historiale, Genesis tot Apocalypse, Parijs, ca 1350 lit: Delisle 1907, I, p. 291, 330||Parijs 1981, nr. 277||Komada 2000, III, nr. 40||Rouse & Rouse 2000, I, p. 270-273||London 2011, nr. 137

 

Parijs, Bibliothèque Nationale

 

Ms fr 1586 Guillaume de Machaut, Dit du Lion Meester van de Remède de la Fortune, met assistentie van de Meester van het Livre du Sacre de Charles V lit: Avril 1978, nrs. 23-26, met name nr 26

 

Ms fr 2813 Grandes Chroniques de France van Karel V, Parijs, 1380 verluchting door Meester van de Kroning van Karel VI: f. 3v, 4r; volgeling van de Meester van de Kroning van Karel VI: f. 265r, 394r, 473v; volgeling van de Meester van de Kroning van Karel VI: f. 436v, 438r; Meester van het Livre du Sacre de Charles V: f. 439r, 480v; volgeling van de Meester van de Bijbel van Jean de Sy: f. 103v, 105v, 106v, 108, 109v, 112v; Pierre Remiet: f. 5v, 85v, 122v, 149r, 166v, 182r, 200r lit: Walther 2001, p. 230-3||Parijs 2004, nr. 5||voor verdere literatuur zie onder de Meester van de Kroning van Karel VI

 

Ms fr 5707 Petite Bible historiale de Charles V, Parijs, ca 1362-1363 lit: Parijs 1904, nr. 36||Parijs 1955, nr. 117||Parijs 1968, nr. 167||Parijs 1981, nr. 278 (daar foutief aangeduid als: ms latin 5707)

 

Ms fr 22912 Augustinus, Civitate Dei, Parijs, ca 1375-1377 Meester van de Kroning van Karel VI: f. 2v, 3, 8, 41v, 94v, 178v, 303v, 342v; Meester van het Livre du Sacre de Charles V: f. 227v et 278v; de Meester van de Bijbel van Jean de Sy: f. 384 et 407v lit: Porcher 1959, p. 55, afb. 59||Bologna 1988, p. 190

 

Washington, Library of Congress

 

Ms s.n. Getijdenboek van Edith G. Rosenwald, Parijs, ca 1360 lit: Wieck 1988 (2001), nr. 13||Schutzner 1989, p. 283-6

 

 

Londen, British Library, Ms. Royal 19 D II, f. 1r: God en de evangelisten (detail)

 

Literatuur

 

Parijs 1904, nr. 36

Delisle 1907, I, p. 291, 330

Parijs 1955, nr. 117

Porcher 1959, p. 55, afb. 59

Parijs 1968, nr. 167

Avril 1978, p. 26, nrs. 23-26, 27-28

Parijs 1981, nrs. 277, 278, 279

Bologna 1988, p. 190

Wieck 1988 (2001), nr. 13

Schutzner 1989, p. 283-286

Backhouse 1997, nr. 106

Komada 2000, III, nr. 40

Rouse & Rouse 2000, I, p. 270-273

O’Meara 2001

Walther 2001, p. 230-3

Parijs 2004, nr. 5

Cambridge 2005, nr. 124

London 2011, nrs. 137, 138

 

 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 5707, f. 2r, 204r

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved