Meester van Spencer 6 - Master of Spencer 6 - Maître de Spencer 6

 

Londen, British Library, Ms. Egerton 940, f. 2v: Triniteit - f. 4r: doop in de Jordaan

Lexicon van Boekverluchters

Londen, British Library, Ms. Royal 19 C VII, f. 17r: presentatie handschrift aan Henry VII (detail)

 

Meester van Spencer 6

 

Master of Spencer 6 | Maître de Spencer 6

 

Frans boekverluchter, actief in Bourges tussen 1490 en 1510. Ontleent zijn naam aan een rijkelijk door hem verlucht getijdenboek thans bewaard in New York, Public Library, ms. Spencer 6. Aan hem wordt een groot aantal handschriften, met name getijdenboeken, toegeschreven. Hij werkte met Jean Poyer samen aan het Missaal van Lallemant, waarin hij de kleine miniaturen voor zijn rekening nam. De Meester van Spencer 6 is wellicht te vereenzelvigen met de verluchter Laurent Boiron (zie Avril & Reynaud 1993, p. 343).

 

Londen, British Library, Ms. Royal 19 C VII, f. 38r: annunciatie, f. 50v: visitatie, f. 91r: Bathsheba

 

 

De Meester van Spencer 6 genoot klaarblijkelijk zijn opleiding in het atelier van Jean Colombe, de eveneens uit Bourges afkomstige grote boekverluchter.

 

De Meester van Spencer 6 wordt in New York 2005-2006, p. 279 geen groots, maar wel een fascinerend artiest genoemd. Hij schildert zijn figuren met een hoog, dun middel. De voorhoofden zijn groot, of, zodra de mannen hoeden of de vrouwen sluiers dragen, lijken volledig afwezig. De meester maakt graag gebruik van het door middel van goud oplichten van zijn verluchtingen. Zijn kleurenpalet stelt koninklijk blauw tegenover rood oranje en warm bruine tinten.

 

Parijs, Musee du Louvre, Cabinet des Dessins, Inv. 20695 bis: Geboorte (detail)

 

Catalogus

 

Genève, Bibliothèque publique et universitaire

 

Ms lat 147 lit: Plummer 1982, p. 87

 

Londen, British Library

 

Ms Egerton 940 Jean le Meung, Les sept articles de la foi, Bourges, ca 1500 lit: www.bl.uk

 

Ms Harley 2919 getijdenboek, Bourges, ca 1500 f. 19r door Meester van Spencer 6 lit:Parijs 2011, p. 196

 

Ms Harley 2969 getijdenboek van Guillaume de Seigne en zijn vrouw Claudine Fortier, Bourges, ca 1508 lit: Avril & Reynaud 1993, p. 343

 

Ms Royal 19 C VI Xénophon, L'Anabase (vertaling van Claude de Seyssel), Bourges, ca 1506 lit: Avril &

Reynaud 1993, p. 345||Parijs 2011, p. 196||London 2011-2012, nr. 145

 

New York, Pierpont Morgan Library

 

Ms M 495 Missaal van Guillaume Lallemant, Bourges, ca 1510-1515 verluchting door Jean Poyer en de Meester van Spencer 6 lit: Plummer 1982, nr. 112||Avril & Reynaud 1993, nr. 174

 

New York, Public Library

 

Ms Spencer 6 getijdenboek, Bourges, ca 1505-1510 lit: Plummer 1982, nr. 95a||Avril & Reynaud 1993, p. 343|| New York 2005-2006, nr. 62

 

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal

 

Ms 651 getijdenboek, Bourges, ca 1500 lit:Parijs 2011, p. 196

 

Parijs, Bibliothèque Nationale

 

Ms fr 701 Xénophon, L'Anabase (vertaling van Claude de Seyssel), Bourges, ca 1508 lit: Delisle 1868-1881, I, p. 122, 184||Avril & Reynaud 1993, nr. 192||Parijs 2011, p. 196

 

Ms lat 1375, Bourges, ca 1500 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 191

 

Ms n. acq. fr 24920 Histoire de la destruction de Troie la Grand, Bourges, ca 1490-1500 verluchting door Werkplaats Jean Colombe (Philibert Colombe, François Colombe?); Meester van Spencer 6: f. 38, 41v, 42, 47, 47v, 52v lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 186||New York 2005-2006, p. 280

 

Ms n. acq. lat 3116 getijdenboek, in ieder geval de miniatuur met de Aankondiging aan de herders door de Meester van Spencer 6 lit: Plummer 1982, p. 87||Parijs 2011, p. 196

 

Parijs, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins

 

Inv 20695 los blad uit een getijdenboek met de annunciatie, Bourges, ca 1495-1500 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 190||Parijs 2011, nr. 98

 

Inv 20695 bis los blad uit een getijdenboek met de geboorte, Bourges, ca 1495-1500 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 190||Parijs 2011, nr. 99

 

Inv 20695 ter los blad uit een getijdenboek met de aanbidding door de wijzen, Bourges, ca 1495-1500 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 190||Parijs 2011, nr. 100

 

Inv 20695 quater los blad uit een getijdenboek met de kruisdraging, Bourges, ca 1495-1500 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 190||Parijs 2011, nr. 101

 

San Marino (California), Huntington Library

 

Mead 4683 getijdenboek (gedrukt) lit: Plummer 1982, p. 87

 

Literatuur

 

Delisle 1868-1881, I, p. 122, 184

Plummer 1982, nrs. 95a, 112, p. 87

Avril & Reynaud 1993, p. 343, nrs. 174, 186, 190, 191, 192

New York 2005-2006, nr. 62, p. 278-282

Parijs 2011, p. 196, nrs. 98-101

London 2011-2012, nr. 145

 

 

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved