(Meester Master Maître) Psalter van Blanche van Castilië - Psalter of Blanche of Castile - Psautier de Blanche de Castille

Lexicon van Boekverluchters

 

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal

Ms 1186, f. 9v

 

Meester van het Psalter van Blanche van Castilië

 

 

Master of the Psalter of Blanche of Castile | Maître du Psautier de Blanche de Castille

 

Frans boekverluchter, werkzaam in Parijs rond 1210-1230. Ontleent zijn naam aan een psalter dat hij verluchtte voor koningin Blanche van Castilië. Op folio 122v treffen we een afbeelding aan van Blanche de Castille, moeder van koning Louis IX, in gebed.

 

De bronnen voor zowel de stijl als de iconografie liggen in Noord-Oost Frankrijk. Mogelijk was de verluchter eerst in deze regio gevestigd alvorens hij naar Parijs verhuisde. De Meester van het Psalter van Blanche van Castilië behoorde, samen met Alexander (Magister), de Meester van de Almagest en de Meesters van de Bibles Moralisées tot de leidende boekverluchters uit het Parijs aan het begin van de 13e eeuw.

 

Met name in de volbladminiaturen uit een psalter thans bewaard in de Bibliothèque de Ste-Geneviève te Parijs is duidelijk de voortdurende invloed te zien van de Meester van het Ingeborg Psalter. De Meester van het Psalter van Blanche van Castilië is mogelijk te vereenzelvigen met de verluchter Herbert, waarvan gedocumenteerd is dat hij meerdere diensten heeft verricht voor Blanche van Castilië.

 

 

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal

Ms 1186, f. 122v: Blanche van Castilië in gebed (detail)

 

Catalogus

 

Amiens, Bibliothèque municipal

 

Ms 21 bijbel, Noord-Oost Frankrijk (?), ca 1210-1220 lit: Branner 1977, p. 30, 204

 

Ms 23 bijbel, Noord-Oost Frankrijk (?), ca 1210-1220 lit: Branner 1977, p. 30, 204

 

Arras, Bibliothèque municipal

 

Ms 31 bijbel (deel), Noord-Oost Frankrijk (?), ca 1210-1220 lit: Branner 1977, p. 204

 

Baltimore, Walters Art Gallery

 

Ms 67 bijbel (Nieuwe Testament), Parijs, ca 1220-1230 lit: De Ricci 1935-1940, I , nr. 58||Baltimore 1949, nr. 23|| New York 1970, nr. 249||Branner 1977, p. 204||Randall 1989, cat. 11

 

Boulogne, Bibliothèque municipale

 

Ms 5 bijbel, Parijs, ca 1215-1230 verluchting door Magister Alexander en de Meester van het Psalter van Blanche van Castilië lit: De Ricci 1935-1940, I , nr. 58|| Branner 1977, p. 30, 204-5, fig. 23||Rouse & Rouse 2000, I, p. 35, afb. 16; II, p. 147

 

Douai, Bibliothèque municipale

 

Ms 22 bijbel, Parijs, ca 1215-1230 verluchting door Magister Alexander en de Meester van het Psalter van Blanche van Castilië lit: Branner 1977, p. 30, 204||Rouse & Rouse 2000, I, p. 35, afb. 15; II, p. 147

 

Ms 173 psalter, Noord-Oost Frankrijk( ?), ca 1210-1220 lit: Haseloff 1938, p. 46 e.v.||Leroquais 1940-1941, I, p. 187-8||Branner 1977, p. 30, 204

 

Oxford, New College

 

Ms 17 bijbel (deel), Parijs, ca 1215-1230 verluchting door Magister Alexander en de Meester van het Psalter van Blanche van Castilië lit: Rouse & Rouse 2000, I, p. 35, afb. 5; II, p. 147

 

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal

 

Ms 70 bijbel, Parijs, ca 1220-1230 lit: Branner 1977, p. 204

 

Ms 108 bijbel, Parijs, ca 1220-1230 lit: Vitzthum 1907, p. 6||Leroquais 1940-1941, II, p. 2-3||Branner 1977, p. 30, 204

 

Ms 1186 psalter van Blanche van Castilië, Parijs, ca 1223-1226 lit: Delisle 1868-1881, II, p. 263||Delisle 1902, p. 101-2||Leroquais 1940-1941, II, p. 13-17||Parijs 1955, nr. 2||Mazal 1975, p. 58-63||Branner 1977, p. 30, 204||Parijs, 1980, nr. 265||Parijs 1995 (3), nr. 3||Walther 2001, p. 162-3||Parijs 2005 (2) nrs. 14, 15

 

Parijs, Bibliothèque de Ste-Geneviève

 

Ms 1185 bijbel, Parijs, ca 1220-1230 lit: Branner 1977, p. 204

 

Ms 1273 psalter, Parijs, ca 1220-1230 lit: Leroquais 1940-1941, II, p. 152-3||Branner 1977, p. 30, 205

 

Parijs, Bibliothèque Mazarine

 

Ms 36 bijbel (deel), Noord-Oost Frankrijk (?), ca 1210-1220 lit: Branner 1977, p. 204

 

Parijs, Bibliothèque National

 

Ms lat 12068 lectionarium, Parijs, ca 1220-1230 lit: Branner 1977, p. 30, 205

 

Reims, Bibliothèque municipal

 

Ms 34-36 bijbel, Noord-Oost Frankrijk (?), ca 1210-1220 lit: Reims 1967, nrs. 17-19, pl. X||Branner 1977, p. 30, 31, 204||Reims 1978, nr. 33

 

Zwettl, Zisterzienserstift

 

Ms 61 Petrus Lombardus, Sentences, Parijs, ca 1220-1230 lit: Buberl 1940, p. 197 e.v.||Branner 1977, p. 205

 

 

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal

Ms 1186, f. 168r (detail)

 

Literatuur

 

Delisle 1868-1881, II, p. 263

Delisle 1902, p. 101-2

Vitzthum 1907, p. 6

De Ricci 1935-1940, I, nr. 58

Haseloff 1938, p. 46 e.v.;

Buberl 1940, p. 197 e.v.

Leroquais 1940-1941, I, p. 187-8; II, p. 2-3; II, p. 13-17; II, p. 152-3

Baltimore 1949, nr. 23

Parijs 1955, nr. 2

Reims 1967, nrs. 17-19, pl. X

New York 1970, nr. 249

Mazal 1975, p. 58-63

Branner 1977, p. 30-32, 204-205

Reims 1978, nr. 33

Parijs, 1980, nr. 265Parijs 1995 (3), nr. 3

Randall 1989, cat. 11

Parijs 1995 (3), nr. 3

Rouse & Rouse 2000, I, p. 35, 41, 45-6; II, p. 52, 147

Walther 2001, p. 162-3

Parijs 2005 (2) nrs. 14, 15

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved