Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. 1

f. 1r: Christ in Majesty and the Four Evangelists with Their Symbols (detail)

 

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms 1

Guyart des Moulins, Bible historiale

verluchting door de

Meester van Jean de Mandeville - Master of Jean de Mandeville - Maître de Jean de Mandeville

f. 29v: De geboorte van Ezau en Jacob - The birth of Esau and Jacob

f. 39r: Jozef in de put gegooid - Joseph cast into the well

f. 39r: Jozef in de put gegooid - Joseph cast into the well (detail)

f. 11r: Kain en Abel offeren geschenken - Cain and Abel offering gifts

f. 10v: Verdrijving uit het Paradijs - Expulsion from Paradise (detail)

f. 10v: Verdrijving uit het Paradijs - Expulsion from Paradise

f. 29v: De geboorte van Ezau en Jacob - The birth of Esau and Jacob (detail)

f. 11r: Kain en Abel offeren geschenken - Cain and Abel offering gifts (detail)

f. 273r: David met muzikale instrumenten - David with musical instruments (detail)

f. 277v: David wijst op zijn oog - David pointing to his eye (detail)

f. 1r: Christ in Majesty and the Four Evangelists with Their Symbols

f. 6r: Schepping van de vogels en vissen - Creation of birds and fishes (detail)

f. 6r: Schepping van de vogels en vissen - Creation of birds and fishes

f. 284r: De Gek en een demoon - the Fool and a demon (detail)

deel 2, f. 216r: Johannes op Patmos - Saint John on Patmos (detail)

Deel 2, f. 1r: Salomon geeft les aan Rehoboam; Salomonsoordeel; Salomon test de legitimiteit van de Drie Broers - Solomon Teaching Rehoboam; The Judgment of Solomon; Solomon Testing the Legitimacy of Three Brothers

Lexicon van Boekverluchters

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved