Bewaarplaatsen "D"

Lexicon van Boekverluchters

 

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 72 A 4, f 3r (detail)

Copyright © Roel Wiechers, 2013. All Rights Reserved